Overslaan en naar de inhoud gaan

wegsignalisatie voor de wegenbouw - werfverantwoordelijken / leidingevenden

Omschrijving

In het kader van de voorschriften van het SB 250 voor de wegenbouw moet de aannemer een bewijs van opleiding kunnen voorleggen. De aannemer wordt verplicht om aan te tonen dat z’n werknemers (of een verantwoordelijke die altijd op de werf aanwezig is) een opleiding “wegsignalisatie” gekregen heeft.  Deze opleiding richt zich tot de werfverantwoordelijken.

 

 

Deze opleiding is conform de nieuwe voorschriften (vanaf 1 januari 2020) van het SB 250 in hoofdstuk 10,4 inzake werfsignalisatie. Hierbij wordt een passage voorzien dat de aannemer een bewijs van opleiding zal moeten kunnen voorleggen.

Het voorschrift luidt:
De aannemer dient het bewijs te leveren dat zijn op het terrein ingezet personeel beschikt over de nodige kennis en inzichten over de verkeerswetgeving in het algemeen en de werfsignalisatie in het bijzonder. Dit bewijs kan geleverd worden door middel van bewijs van gegeven opleidingen in het bedrijf of door middel van opleidingsattesten in hoofde van het personeel dat ingezet wordt bij de plaatsing, instandhouding en verwijdering van de werfsignalisatie  op de openbare weg, of minstens in hoofde van de verantwoordelijke van dit personeel dat op het terrein wordt ingezet,  in welk geval  die verantwoordelijke persoon steeds op het terrein aanwezig moet zijn. De bewijsstukken bevatten in elk geval de naam van de opleidingsinstantie, het gevolgde programma en periode waarin deze is gevolgd.  Deze bewijsstukken of attesten mogen niet ouder dan 5 jaar bedragen.  In het bijzonder is kennis vereist van het Verkeersreglement, in het bijzonder het deel Verkeerstekens (K.B. van 1 december 1975), het Reglement van de Wegbeheerder (M.B. 11 oktober 1976) (plaatsingsvoorwaarden verkeerstekens), het M.B. van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, de richtlijnen rond signalisatie en werfsignalisatie beschreven in hoofdstuk 10 van het standaardbestek 250, opmaak van dossiers inzake signalisatieplannen en werfsignalisatievergunningen en uitvoering en controle van deze plannen op het terrein, veiligheidsprincipes bij opstellen van werfsignalisatie.
 

Programma

 • Het wettelijk kader
 • Doelstelling signalisatie
 • Ongevallen
 • Preventiehiërarchie
 • Wetgeving signalisatie
 • Aansprakelijkheid
 • Signalisatie en pictogrammen
 • Maquette oefening

Data

05/06/2023 08:00 - 12:00
Webinar

Prijs

De opleidingskost is gratis voor bedienden PC200 dankzij de tussenkomst van Cevora.

Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.

Partners / Subsidiemogelijkheden

 • Cevora
 • Constructiv
 • KMO-Portefeuille

Inschrijven

Praktische informatie

Startdatum: 05/06/2023
Webinar
Werfbeheer
Prijs leden:
€147
Prijs niet-leden:
€198
17 Vrije plaatsen
Uiterste datum inschrijving
Inschrijven

Meer informatie

Organisator:
Embuild West-Vlaanderen
Ondernemingsnummer:  0880547687
DVO-nummer:  DV.O105687
KMO thema:  Beroepsspecifieke competenties
Opleidingsverantwoordelijke:
Marieke Rouquart
Opleidingen open aanbod

Gerelateerde opleidingen