Overslaan en naar de inhoud gaan

Milieuaspecten voor de bouwsector

Omschrijving

Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op enkele belangrijke aspecten uit de milieuwetgeving waarmee je niet alleen vóór het opstarten van een bouwplaats maar ook tijdens  en na de werkzaamheden rekening mee moet houden. We bekijken ook de verplichtingen op vlak van de exploitatiezetel van een bouwbedrijf. Zo wordt verduidelijkt  in welke situaties een bouwplaats en/of exploitatiezetel meldings- of vergunningsplicht is en indien dit het geval is, wat de vereiste procedures en de na te leven  milieuvoorwaarden zijn. Hierbij krijg je een update van de nieuwe omgevingsvergunning en wordt de wetgeving rond afvalstoffen van nabij bekeken (met daarbij aandacht  voor productie- en bouw- en sloopafval).

Programma

 • meldings- en vergunningsprocedures (met update nieuwe omgevingsvergunning)
  • wanneer ben je verplicht om een melding in te dienen of een vergunning aan te vragen?
  • welke procedure moet hierbij gevolgd worden?
 • milieuvoorwaarden
  • soorten milieuvoorwaarden en beboetingsbeleid
  • specifieke verplichtingen voor de opslag van stofgevoelige stoffen en de beperking van fijn stof bij bouwwerken
  • wanneer moet een milieucoördinator aangesteld worden en wat zijn z’n taken?
 • afvalstoffen en grondstoffen
  • soorten afvalstoffen en algemene voorschriften
  • regels inzake selectieve sloop en/of ontmanteling
  • vervoer en handel van afvalstoffen (registratie, identificatieformulie …)
  • aanvaardingsplicht van afvalstoffen
  • mogelijkheden en regels voor het hergebruik van afvalstoffen
 • bodemverontreiniging en -sanering
  • korte inleiding in soorten verontreinigingen en bijhorende rechten en plichten
  • wanneer moet je een bodemattest aanvragen en wanneer is een oriënterend
  • bodemonderzoek verplicht?
  • basisregels voor het gebruik van uitgegraven bodem

Data

29/11/2022 09:00 - 12:00
Kortrijk

Vereisten

 

Doelpubliek

 

 

Prijs

De opleidingskost is gratis voor bedienden PC200 dankzij de tussenkomst van Cevora.

Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.

Partners / Subsidiemogelijkheden

 • Cevora
 • Constructiv
 • KMO-Portefeuille

Inschrijven

Praktische informatie

Startdatum: 29/11/2022

Kortrijksestraat 389 A
8500 Kortrijk
België

Werfbeheer
Prijs leden:
€142
Prijs niet-leden:
€192
11 Vrije plaatsen
Uiterste datum inschrijving
Inschrijven

Meer informatie

Organisator:
Embuild West-Vlaanderen

Ondernemingsnummer:  0880547687

DVO-nummer:  DV.O105687

Opleidingsverantwoordelijke:
Marieke Rouquart
Opleidingen open aanbod

Gerelateerde opleidingen

 • Plaatsbeschrijving bij aanvang van werken

   06/02/2023
    Kortrijk
 • Plaatsbeschrijving bij aanvang van werken

   06/02/2023
    Webinar
 • Planlezen - initiatie

   06/03/2023
    Brugge