Overslaan en naar de inhoud gaan

Boormeester discipline 2 tot 5

Omschrijving

De opleiding boormeester discipline 2-5 (BVBB – Cluster Complementaire Bedrijven) geeft invulling aan de gebruikseisen zoals omschreven in het Vlaams Reglement inzake erkenning met betrekking tot het Leefmilieu, kortweg VLAREL. Deze opleiding is bedoeld voor deelnemers van onderstaande disciplines uit artikel 6, 7° a) van het VLAREL:

 • (2) andere grondwaterwinningen: andere grondwaterwinningen dan de grondwaterwinningen, vermeld in punt 1) bemaling
 • (3) stabiliteitsboringen en geotechnische boringen, met uitzondering van stabiliteitsboringen en geotechnische boringen als vermeld in rubriek 55.2 en 55.3 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM
 • (4) verticale boringen;
 • (5) andere boringen dan vermeld onder punt 1-4

De opleiding bestaat uit 2 delen:

 • een klassikaal luik van 3 dagen (theorie en praktijk)
 • een werfluik (halve dag) op een eigen Vlarel aangemelde werf (tenzij het over een niet ingedeelde inrichting gaat)*.

Bij inschrijving neemt u enkel deel aan het klassikale luik van 3 dagen. De werfobservatie van een halve dag (noodzakelijk om de opleiding te vervolledigen) wordt apart geboekt en bijkomend gefactureerd. De kostprijs bedraagt 715 € voor een max van 4 personen met max 2 personen per toestel.

 

 

Na het succesvol afronden van het eerste luik, wordt de opleiding afgerond met een werfbezoek op een Vlarel aangemelde werf (tenzij het over een niet ingedeelde inrichting gaat) van het deelnemend bedrijf. Een datum voor dit bezoek wordt in onderling overleg vastgelegd, contactpersoon hiervoor is kim.stroobants@confederatiebouw.be. Het verloop van het werfbezoek en de criteria worden aan de kandidaat ook toegelicht tijdens het eerste luik van de opleiding.

Het werfbezoek dient te worden afgerond binnen de 6 maanden na het slagen op het eerste luik. Per werfbezoek kan de docent maximum 4 kandidaten evalueren met een maximum van 2 kandidaten per machine. Na positieve afronding van beide luiken ontvangt de deelnemer het persoonscertificaat boormeester voor discipline 2 t/m 5. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.

Opmerkingen:

 • voor sectorintreders of zelfstandigen die zich in regel willen stellen en nog geen eigen boortoestel of spoelpomp hebben, worden ook mogelijkheden aangeboden.
 • boormeesters die voor én discipline 1 én discipline 2 t/m 5 erkend moeten zijn, dienen beide opleidingen te volgen. Bij de 2e opleiding wordt de deelnemer dan vrijgesteld van de 1ste dag.

Programma

 • Dag 1:
  • wetgeving
  • basis boortechnieken en algemene bediening
  • werking relevante machines
  • hydrologie en geologie van Vlaanderen
 • Dag 2 en 3: 
  • geotechniek
  • monsternames
  • afwerking en buiten gebruik stellen van pomp- en peilputten en boringen
  • interpreteren boorverslag
  • bestuderen boorstaten aan de hand van grain-size card

De verschillende onderwerpen worden afgetoetst met een examen.

Data

30/11/2022 08:30 - 16:30
Zwijnaarde
05/12/2022 08:00 - 16:30
Zwijnaarde
06/12/2022 08:00 - 16:30
Zwijnaarde

Partners / Subsidiemogelijkheden

 • Constructiv
 • KMO-Portefeuille

Inschrijven

Praktische informatie

Startdatum: 30/11/2022

Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
België

Techniek
Prijs leden:
€940
Prijs niet-leden:
€985
3 Vrije plaatsen
Winteropleiding
Uiterste datum inschrijving
Inschrijven

Meer informatie

Organisator:
Embuild Oost-Vlaanderen

Ondernemingsnummer:  0807742160

DVO-nummer:  DV.O106694

Opleidingsverantwoordelijke:
Els Cannaerts
Opleidingsadviseur