Overslaan en naar de inhoud gaan

15 dagen geboorteverlof sinds 1 januari 2021

Geboorteverlof

Op 1 januari 2021 werd het geboorteverlof verhoogd van 10 naar 15 dagen.

Als vader of meeouder van een pasgeboren kind heb je recht op vaderschap- of geboorteverlof. Sinds 1 januari 2021 is het geboorteverlof vermeerderd van 10 naar 15 dagen.

Vanaf 1 januari 2023 wordt het geboorteverlof uitgebreid naar 20 dagen.

Alle werknemers hebben de mogelijkheid om dit verlof op te nemen, wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan.

Heb je recht op vaderschaps- of geboorteverlof?

Je kan vaderschaps- of geboorteverlof opnemen als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

  1. Je hebt een arbeidsovereenkomst.
  2. Je neemt het verlof op binnen de 4 maanden vanaf de bevalling.
  3. Je hebt een wettelijke afstammingsband met het kind (vader of gehuwde meemoeder) of je bent op het moment van de geboorte gehuwd met de persoon ten aanzien van wie de afstamming vaststaat of je woont op dat moment wettelijk of permanent en affectief samen met die persoon (co-ouder).

Je kan deze verlofdagen of een deel ervan in één keer of gespreid opnemen.

Vergoeding geboorteverlof

De eerste drie dagen afwezigheid worden betaald door de werkgever. Voor de periode erna geniet je een uitkering van je mutualiteit: 82% van je tot de loongrens begrensde brutoloon.

Ook voor zelfstandigen geboorteverlof

Niet alleen werknemers, maar ook zelfstandigen kunnen geboorteverlof opnemen. Ook voor hen is de uitbreiding van toepassing. Zelfstandigen die hun beroepsactiviteit tijdelijk onderbreken naar aanleiding van de geboorte van een kind waarmee ze een afstammingsband of een band van meeouderschap hebben, ontvangen tijdens die periode een uitkering van hun socialeverzekeringsfonds.

Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.