Overslaan en naar de inhoud gaan
Juridisch advies

De juridische dienst van Embuild Oost-Vlaanderen adviseert kosteloos zijn leden bij diverse juridische vragen of disputen.

Overheidsopdrachten

Moeilijkheden in de inschrijvingsfase
 • Welke documenten moet je verplicht bij je offerte voegen?
 • In het bestek zijn posten met vermoedelijke hoeveelheden en posten met forfaitaire hoeveelheden opgenomen. Wat is het verschil?
 • Wat moet je ondernemen als de opdrachtdocumenten onvolledig, onduidelijk of zelfs foutief zijn? Mag je als opdrachtnemer het bestek zelf aanpassen?
 • De overheidsopdracht is onterecht niet aan je gegund. Hoe kan je hiertegen op komen?
Moeilijkheden in de uitvoeringsfase
 • Wat kan je doen bij (dreigende) laattijdigheid op de werf? Ben je als opdrachtnemer sowieso vertragingsboetes verschuldigd?
 • De aanbestedende overheid respecteert de verificatie- en betaaltermijnen niet. Wat nu?
 • De aanbestedende overheid heeft de overheidsopdracht tijdens de uitvoering gewijzigd. Kan dit zomaar?
 • Is borgstelling in het kader van overheidsopdrachten verplicht?
 • ...
Werken met het e-Procurementplatform

Privaat bouwrecht

Betwistingen over de prijs of de uitvoeringstermijn
 • De opdrachtgever vraagt of je bijkomende werken wil uitvoeren. Hoe pak je dit best aan?
 • Heb je als (onder)aannemer recht op prijsherziening?
 • Volgens de opdrachtgever is de uitvoeringstermijn overschreden, maar volgens jou is dit te wijten aan weerverlet? Hoe kan je dit bewijzen?
 • ...
Einde van de werken
 • Wat zijn de gevolgen van oplevering?
 • De opdrachtgever weigert om tot oplevering over te gaan. Wat nu?
 • ...

Aansprakelijkheid en verzekering

Aansprakelijkheid naar aanleiding van uitgevoerde werken
 • Je hebt een fout gemaakt tijdens de uitvoering van de werken. Heeft de opdrachtgever steeds recht op een schadevergoeding?
 • Je onderaannemer heeft slecht werk geleverd en weigert om dit te herstellen. Mag je zomaar een derde aannemer inschakelen?
 • Ben je als aannemer verplicht om een bepaalde garantie te bieden?
 • Kan je als aannemer aangesproken worden op grond van artikel 3.101 nieuw BW (foutloze burenhinder)?
 • ...
Verzekeringen
 • Welke verzekeringen kan je als aannemer best onderschrijven?
 • Voor wie geldt de verplichte verzekering "tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid"?
 • ...

 

Contractenrecht

Offertes en algemene voorwaarden
 • Kan je aan de opdrachtgever een voorschot vragen?
 • De opdrachtgever zegt dat je algemene voorwaarden niet aan hem tegenstelbaar zijn. Klopt dit?
Debiteuren
 • De opdrachtgever betaalt je factuur niet. Wat nu?
 • Kan je zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten eisen?
 • ...
Aannemingsovereenkomsten en andere samenwerkingsvormen
 • Voor een groot project wil je graag samenwerken met een andere aannemer. Hoe pak je dit het best aan en wat zijn de voordelen en risico's
 • Voor welke werven moet een veiligheidscoördinator worden aangesteld?
 • ...

De juridische dienst van Embuild Oost-Vlaanderen hielp ons een bindende compromis te sluiten met een klant die niet wou betalen. Zo bekwamen we een snelle betaling in plaats van een procedure die maanden of jaren had aangesleept

Modelcontracten en standaarddocumenten

Embuild Oost-Vlaanderen volgt samen met de studiedienst in Brussel de snel veranderende wetgeving op de voet zodat onze modelcontracten steeds up-to-date blijven en jij geïnformeerd blijft, zoals:

 • Modelcontract van onderaanneming voor private of overheidsopdrachten
 • Raamcontract van onderaanneming
 • Clausule en verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid rechtstreekse contractant
 • Model van offerte en algemene aannemingsvoorwaarden B2C
 • Model van aannemingsovereenkomst B2B en B2C
 • Model van meerwerken en/of wijzigingen
 • ...

(+) Kies voor zekerheid, gebruik onze modelcontracten

Stel je vraag aan de juridische dienst

Vul uw ondernemingsnummer in met alleen cijfers (dus geen BE of puntjes). Geen ondernemingsnummer? Tik dan "0".

Filter op:
Teaser Image
Overheid krijgt minder tijd om te betalen voor haar opdrachten
Teaser Image
De prijsherzieningsformule: hoe begin je eraan?
Teaser Image
Nieuw model van raamcontract van onderaanneming
Teaser Image
Vermijd discussies over meerwerken
Teaser Image
Uitstel voor verplichte elektronische facturatie bij overheidsopdrachten vanaf 3.000 euro
Teaser Image
Prijsonzekere tijden: aanbevelingen in overheidsopdrachten om gezamenlijk tot een oplossing te komen