Overslaan en naar de inhoud gaan
Juridisch advies

De juridische dienst van Embuild Oost-Vlaanderen adviseert kosteloos zijn leden bij diverse juridische vragen of disputen.

Contractenrecht

 • Offertes: geldigheid, inhoud, interpretatie, gevolg, ...
 • Overeenkomst: geldigheid, inhoud, gevolg, uitvoering, ...
 • Factuur: geldigheid, invordering van het factuurbedrag, intresten en schadevergoeding veroorzaakt door laattijdige betaling, ...

Aansprakelijkheid en verzekering

 • Aansprakelijkheid van de verschillende bouwparticipanten: de aannemer, architect, bouwheer, ingenieur, veiligheidscoördinator, ...
 • Artikel 3.101 Nieuw Burgerlijk Wetboek, de foutloze burenhinder, ...
 • Schaderecht en afhandeling van schadegevallen
 • Advies in verband met dekking
 • ...

Overheidsopdrachten

 • Heb je een vraag of opmerking over een overheidsopdracht?
 • Denk je onterecht een overheidsopdracht te hebben mislopen?
 • Loopt de uitvoering niet zoals was voorzien?
 • ...

Privaat bouwrecht

 • Betwisting van de prijs: wijzigingen als gevolg van meerwerken, prijsherziening, ...
 • Betwisting van de uitvoeringstermijn: geldigheid en toepasbaarheid van boetebeding in geval van termijnoverschrijding
 • Voorlopige en definitieve oplevering: de stilzwijgende opleveringen, gevolgen van oplevering, de gevolgen van weigering van de oplevering, ...
 • De afrekening van de bouwaannemer
 • ...

Bemiddeling bij geschillen

Een dispuut hoeft niet altijd te leiden tot een juridisch geschil. Embuild Oost-Vlaanderen bemiddelt bij onenigheid tussen aannemers en particulieren, aannemers onderling of aannemers en overheden.

In vele gevallen leidt dit tot een overeenkomst waar beide partijen zich mee kunnen verzoenen zónder de tussenkomst van een rechtbank. Dat bespaart je heel wat tijd en geld.

We gaan achter jouw geld aan

Je hebt werken uitgevoerd, maar je wordt hier niet of slechts gedeeltelijk voor betaald? Wij gaan achter jouw geld aan.

Meer dan 80% van de niet-betaalde facturen wordt onmiddellijk betaald via de tussenkomst van onze juridische dienst.

Stel je vraag aan de juridische dienst

Vul uw ondernemingsnummer in met alleen cijfers (dus geen BE of puntjes). Geen ondernemingsnummer? Tik dan "0".

De juridische dienst van Embuild Oost-Vlaanderen hielp ons een bindende compromis te sluiten met een klant die niet wou betalen. Zo bekwamen we een snelle betaling in plaats van een procedure die maanden of jaren had aangesleept