Overslaan en naar de inhoud gaan
Juridisch advies

De juridische dienst van Embuild Oost-Vlaanderen adviseert kosteloos zijn leden bij diverse juridische vragen of disputen.

Contractenrecht

 • Offertes, algemene aannemingsvoorwaarden en aannemingscontracten: geldigheid, inhoud, interpretatie, risico's en uitvoering
 • Factuur: geldigheid, invordering van het factuurbedrag, intresten en schadevergoeding veroorzaakt door laattijdige betaling, ...
 • Andere samenwerkingsverbanden zoals een overeenkomst tot tijdelijke maatschap of een coördinatieovereenkomst ...

Privaat bouwrecht

 • Betwisting van de prijs: wijzigingen als gevolg van meerwerken, prijsherziening, ...
 • Betwisting van de uitvoeringstermijn: geldigheid en toepasbaarheid van boetebeding in geval van termijnoverschrijding
 • Weerverlet
 • Belang van de oplevering: de stilzwijgende oplevering, gevolgen van oplevering, de gevolgen van weigering van de oplevering, ...
 • Het belang van tijdelijke afrekening

​​​​​Aansprakelijkheid en verzekering

 • Aansprakelijkheid van de verschillende bouwparticipanten: de aannemer, architect, bouwheer, ingenieur, veiligheidscoördinator, ...
 • Artikel 3.101 Nieuw Burgerlijk Wetboek, de foutloze burenhinder, ...
 • Schaderecht en afhandeling van schadegevallen
 • Herstel in natura, recht op schadevergoeding en afhandeling van schadegevallen (vaak mits technische bijstand vanwege Buildwise)
 • Advies in verband met bouwgerelateerde verzekeringsverplichtingen

Overheidsopdrachten

 • E-procurement
 • Heb je een vraag of opmerking tijdens de inschrijvingsfase op een overheidsopdracht?
 • Denk je onterecht een overheidsopdracht te hebben mislopen?
 • Loopt de uitvoering niet zoals was voorzien?

De juridische dienst van Embuild Oost-Vlaanderen hielp ons een bindende compromis te sluiten met een klant die niet wou betalen. Zo bekwamen we een snelle betaling in plaats van een procedure die maanden of jaren had aangesleept

Bemiddeling bij geschillen

Een dispuut hoeft niet altijd te leiden tot een juridisch geschil. Embuild Oost-Vlaanderen bemiddelt bij onenigheid tussen aannemers en particulieren, aannemers onderling of aannemers en overheden.

In veel gevallen leidt dit tot een overeenkomst waar beide partijen zich mee kunnen verzoenen zónder de tussenkomst van een rechtbank. Dat bespaart je heel wat tijd en geld.

Modelcontracten

Embuild Oost-Vlaanderen volgt samen met de studiedienst in Brussel de snel veranderende wetgeving op de voet zodat onze modelcontracten steeds up-to-date blijven en jij geïnformeerd blijft.

Ga meteen naar onze databank

Stel je vraag aan de juridische dienst

Vul uw ondernemingsnummer in met alleen cijfers (dus geen BE of puntjes). Geen ondernemingsnummer? Tik dan "0".
Filter op:
Teaser Image
Nieuwe B2B-wet verbiedt bepaalde contractuele clausules tussen ondernemingen