Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouwwerven met wateroverlast: modelbrieven en FAQ

Bouwwerven met wateroverlast: modeldocumenten en FAQ

De Confederatie Bouw heeft voor haar leden een FAQ opgesteld rond de overstromingen van de afgelopen weken en herinnert aan de modelbrieven die aan de opdrachtgever moeten gestuurd worden.

FAQ

De Confederatie Bouw heeft voor haar leden een FAQ beschikbaar gemaakt over de overstromingen. Deze FAQ wordt voortdurend up-to-date gehouden en bijgewerkt indien nodig.

 

Modelbrieven

Informeer zo snel mogelijk uw opdrachtgever - gebruik onze modelbrieven

Indien uw onderneming of de werf een impact ondervindt ten gevolge van de overstromingen, dan moet u dit zo snel mogelijk melden aan de opdrachtgever, evenals de impact ervan op de kostprijs van de opdracht en de uitvoeringstermijn.

Wij kunnen niet genoeg het belang hiervan onderstrepen om uw rechten te vrijwaren, zeker in het kader van overheidsopdrachten waar u dit in principe moet doen binnen de 30 dagen na het ontstaan of na de datum waarop u hiervan normaal kennis moest hebben.

Gelet op het feit dat de overstromingen zich voordeden midden juli, heeft u niet zoveel tijd meer.

Gebruik hiervoor de modelbrieven van de Confederatie Bouw. Een aangepaste versie is beschikbaar op de tijdelijke pagina rond wateroverlast, op de Confederatie Bouw-website.

 
Herstelling en heropbouw: aandachtspunten

De overstromingen hebben grote verwoestingen aangericht. De herstellingen en de heropbouw zullen veel werk vragen. Maar er zijn een aantal belangrijke aandachtspunten voor aannemers. Is het veilig om aan het gebouw te werken? Hoe evalueer ik het gebouw? Moet de verzekering van de opdrachtgever een bepaalde kostenraming eerst goedkeuren?

Om alles in goede banen te leiden heeft het WTCB nu in samenwerking met de Confederatie en Assuralia een handige checklist opgesteld. Deze geeft een overzicht van de belangrijkste punten die aannemers moeten nagaan vóór ze aan de werken beginnen.


Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.