Overslaan en naar de inhoud gaan

Berekeningstool COVID-kosten en modelbrief aanbestedende overheid

Berekeningstool COVID-kosten

De Confederatie Bouw heeft een handige tool voor de concrete berekening van COVID-kosten ontwikkeld en voorziet een begeleidend schrijven voor de aanbestedende overheid.

Via flashberichten werd je op de hoogte gebracht van het wetsvoorstel dat vorig jaar werd ingediend met het oog op het regelen van de vergoeding voor de COVID-kosten in overheidsopdrachten.

We zijn nu bijna een jaar verder en er is nog steeds geen wet. Een regeling is nochtans in het belang van zowel de aanbestedende overheid als de bouwonderneming omdat claims zo vlot afgehandeld kunnen worden. De Confederatie Bouw is heel duidelijk in haar stelling naar de politiek toe dat deze situatie betreurenswaardig is en er zo snel mogelijk een wet moet komen.

Lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Vraag de berekeningstool en begeleidende brief op bij Katrien Coorevits.

Individuele claim
We herinneren je er graag aan dat je voor de COVID-kosten recht hebt op vergoeding op grond van artikel 38/9 van het KB van 14 januari 2013 ("onvoorzienbare omstandigheden" in het kader van het KB uitvoering) onder een aantal voorwaarden:

  1. De feiten en omstandigheden dienden te worden gemeld aan de aanbestedende overheid binnen de 30 dagen nadat ze zich hebben voorgedaan (in dit geval dus nadat de beperkende maatregelen van de overheid – waarbij wij vooral denken aan de eerste “lockdown” – in jouw organisatie tot extra kosten hebben geleid). Je diende eveneens bondig de impact van die feiten en omstandigheden op het verloop en de kostprijs van de opdracht te melden. Deze schriftelijke melding moest je dus reeds geruime tijd geleden gemaakt hebben.
  2. De concrete becijfering van de impact moet ten laatste binnen de 90 dagen na de voorlopige oplevering worden ingediend.
  3. Je komt in aanmerking voor vergoeding van schade als alle schade die je tot op heden hebt ingediend op basis van artikel 38/9 KB uitvoering (niet alleen in het kader van COVID-19) 2,5% van het oorspronkelijk opdrachtbedrag overschrijdt.

Template becijfering
De Confederatie Bouw heeft een template in Excel opgesteld die je kan gebruiken om een concrete becijfering op te maken die de aanbestedende overheid vervolgens op snelle wijze kan analyseren.

Je bent niet gehouden om deze template te gebruiken. Je bent uiteraard vrij in de wijze waarop je jouw schade berekent en de wijze waarop je deze informatie voorstelt. In de template zal je dan ook geen bijkomende cijfermatige indicaties terugvinden. De Confederatie Bouw geeft geen richtlijnen aan haar leden over welk standpunt zij moeten innemen. Wij stellen enkel een mogelijke berekeningsmethode voor. In het kader van het mededingingsrecht is het ons immers niet toegestaan je op te leggen welke houding je dient aan te nemen.

Eens de template gefinaliseerd, kan je deze overmaken aan de aanbestedende overheid. Je kan hierbij gebruik maken van een modelbrief die wij hiervoor opmaakten.


Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.

Stel je vraag aan de juridische dienst

Vul uw ondernemingsnummer in met alleen cijfers (dus geen BE of puntjes). Geen ondernemingsnummer? Tik dan "0".