Overslaan en naar de inhoud gaan

2 miljard euro extra bouwinvesteringen door Vlaams relanceplan

Omgevingswerken

De Vlaamse bouwsector en Vlaamse regering kwamen op 19 april samen in het kader van het jaarlijkse Vlaams Bouwoverlegcomité (VBOC). De uitvoering van het Vlaamse relancebeleid van 4,3 miljard euro stond daarbij centraal. Voor meer dan 2 miljard euro gaat het in dit plan om investeringen die rechtstreeks de bouw aanbelangen. Overheid en sector hebben overlegd over de concrete omzetting van het Vlaamse herstelplan in concrete projecten en aanbestedingen.

Het investeringsbudget van de Vlaamse regering bedraagt in 2021 ruim 10 miljard euro, waarvan de grootste investeringen zich bevinden in de volgende beleidsdomeinen:

  • mobiliteit en openbare werken: 4,7 miljard euro
  • omgeving (waaronder energie, leefmilieu, wonen en erfgoed): bijna 3 miljard euro
  • onderwijs en vorming: meer dan 1 miljard euro

De Vlaamse bouw en Vlaamse overheid gaan initiatieven nemen om de opleidingscapaciteit te vergroten om zo de vereiste bijkomende instroom van werknemers in de bouwsector te kunnen realiseren

Met het Vlaamse relancebeleid wordt daar nu nog voor meer dan 2 miljard euro extra bouwinvesteringen aan toegevoegd. Deze investeringen zijn cruciaal voor de bouw omdat de orderboeken van de bouwbedrijven zich nog altijd onder het niveau van voor de coronacrisis bevinden.

De bouwinvesteringen van het Vlaamse herstelplan:

  • bijna 900 miljoen euro voor infrastructuurwerken
  • bijna 600 miljoen euro voor realisatie van een renovatiegolf in Vlaanderen
  • circa 400 miljoen euro aan allerhande investeringen in gebouwen (cultuur, ziekenhuizen, sport enzovoort)
  • voor circa 400 miljoen euro aan omgevingswerken

Voor een belangrijk deel van deze investeringen is de Vlaamse overheid zelf de opdrachtgever. Maar voor heel wat plannen gaat het om subsidies. Dat impliceert dat Vlaamse instellingen (zoals scholen), lokale besturen en particulieren deels een eigen inbreng moeten leveren. De realisatie van het Vlaamse relanceplan hangt dus sterk af van deze derden. De Vlaamse regering gaf op het VBOC aan hoe zij hen tot investeringen zal stimuleren. 

Noodzakelijke hervormingen 

Het relanceplan hangt ook samen met een aantal hervormingen om zo op termijn tot een duurzame groei te komen. De plannen van de Vlaamse regering om de beroeps- en MER-procedures (milieueffectrapportage) te versnellen zijn daarbij van cruciaal belang. 

Tegelijk moet het Vlaamse relanceplan voor de bouw de definitieve doorbraak van de digitalisering betekenen. Op het VBOC werden afspraken gemaakt over een versnelde toepassing van BIM (Building Information Modelling). Precies die digitalisering zal een belangrijke positieve impact hebben op de productiviteit in de sector maar ook op de kwaliteit en het duurzaam beheer van nieuwe en bestaande infrastructuren en gebouwen.

Tegelijkertijd gaan Vlaamse bouw en Vlaamse overheid initiatieven nemen om de opleidingscapaciteit te vergroten om zo de vereiste bijkomende instroom van werknemers in de bouwsector te kunnen realiseren. Dit zal nog tegen de zomervakantie uitmonden in een concreet opleidingsplan. De klemtoon zal daarbij op diverse vormen van werkplekleren liggen.

Bron: Vlaamse Confederatie Bouw