Overslaan en naar de inhoud gaan

30 november 2021: deadline voor omzetting loonsverhoging bedienden PC 200 in een gelijkwaardig voordeel!

Geldstukken - Financiële tegemoetkoming

Het akkoord 2021-2022 voor de bedienden in PC 200 voorziet in een verhoging van de sectorale minimumbarema’s en de reële maandlonen met 0,4% vanaf 1 december 2021.

De verhoging van de reële maandlonen is niet van toepassing op de bedienden die in de periode 2021-2022 reeds effectieve loonsverhogingen of andere voordelen in koopkracht toegekend kregen die gelijkwaardig zijn.

Werkgevers kunnen een gelijkwaardig voordeel (bijvoorbeeld maaltijdcheques) toekennen in plaats van een loonsverhoging voor de periode 2021-2022, maar moeten dit vastleggen tegen 30 november 2021.

  • Bij bedrijven met syndicale delegatie gebeurt de toepassing van het gelijkwaardig voordeel met een bedrijfsakkoord tegen uiterlijk 30 november 2021.
  • Bij bedrijven zonder syndicale delegatie informeert de werkgever de bedienden schriftelijk en individueel omtrent het gelijkwaardig voordeel tegen uiterlijk 30 november 2021.

Een gelijkwaardig voordeel dient dezelfde waarde te hebben als de loonsverhoging, moet recurrent zijn vanaf uiterlijk 1 januari 2023 en wordt berekend op de totale kost van de loonkost.

De sectorale minimumlonen stijgen op 1 december 2021 hoe dan ook met 0,4%. Deze nieuwe minimumlonen moeten gerespecteerd blijven.

Wil je uit eerste hand vernemen wat het nieuwe sectoraal akkoord 2021-2022 voor PC 124, PC 200 en PC 149.01 inhoudt? Schrijf dan meteen in voor onze webinar hierover op maandag 6 december.