Overslaan en naar de inhoud gaan

7 dagen quarantaine wie 48 uur in rode zone verbleef

Quarantaine

Alle verblijven van langer dan 48 uur in rode zones worden voortaan beschouwd als hoogrisicocontacten

Verplichte quarantaine na verblijf rode zone

Reizigers (inwoners en niet-inwoners) die terugkeren uit rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als hoogrisicocontacten, wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten.

Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht.
Een grensarbeider die iedere dag naar huis terugkeert, zal dus niet verplicht zijn in quarantaine te gaan.

De verplichte quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7. Het attest van de negatieve coronatest moet gecontroleerd worden bij het hervatten van de werken.

Een drastische maatregel die voorlopig al geldt tot 15 januari aanstaande. Er zijn slechts in een beperkt aantal concrete gevallen uitzonderingen voorzien:

 1. Voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren;
 2. Studenten om een examen af te leggen;
 3. Personen die om professionele redenen reizen naar rode zones, worden uitzonderlijk vrijgesteld van de quarantaine en testing maatregelen, na het invullen van het PLF en het zelfbeoordelingsformulier, indien het gaat om een buitenlandse professionele verplaatsing die door de werkgever is geattesteerd. Vanaf 4 januari 2021 zal de beoordeling van het Passenger Location Form rekening houden met professionele verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd.
   

  De werkgever die een professionele en buitenlandse reis van een werknemer moet attesteren, dient het BTA-formulier in te vullen. Bij zijn terugkeer moet de werknemer het nummer van de desbetreffende verklaring in zijn PLF aangeven.
  Belangrijk: indien de werknemer die verklaring niet kan voorleggen, wordt zijn reis als niet-professioneel beschouwd.
  Dit BTA-formulier kan je invullen op: https://bta.belgium.be/nl

Testing

Dubbele PCR-test voor Belgische inwoners

Mensen die hun vaste verblijfplaats hebben in België en die (na een verblijf van meer dan 48 uur) terugkeren uit een rode zone, moeten zich op dag 1 én op dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen.

Test in thuisland verplicht

Niet-inwoners vanaf de leeftijd van 12 jaar dienen over een negatief testresultaat te beschikken vanaf 25 december 2020, op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen.

Er zijn onder andere uitzonderingen voor: reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven. Zij moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen.

SMS

Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen zij een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.

Negatieve test

Het voorleggen van een negatieve test, geeft geen uitzondering op het verplicht invullen van het PLF en de eventuele verdere gevolgen, namelijk het zich in quarantaine plaatsen en een verplichte nieuwe test op dag 7 na aankomst in België.

Voor wie geconfronteerd zou worden met buitenlandse onderaannemers en/of hun werknemers die geen negatieve COVID-test kunnen bezorgen, wijzen we er nog eens op dat deze arbeidskrachten de werken in geen geval mogen aanvatten! Zij moeten dus in quarantaine tot ze hier negatief getest hebben. Met het oog op dit laatste, raden wij u aan om in dergelijk geval contact op te nemen met uw eigen externe preventiedienst of bedrijfsarts voor het eventueel inplannen van een collectieve PCR-test voor de betrokken buitenlanders.

De overheid heeft aangekondigd dat er wel degelijk zal gecontroleerd worden op het respecteren van bovenstaande maatregelen.

Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.