Overslaan en naar de inhoud gaan

Aangepaste voorwaarden bij premie voor asbestverwijdering en isolatie

Aangepaste voorwaarden bij premie voor asbestverwijdering en isolatie

De voorwaarden voor het verkrijgen van de premie bij het verwijderen van asbest én tegelijkertijd het plaatsen van isolatie is gewijzigd. Dit kan ook goed nieuws zijn voor klanten die initieel de premie niet konden krijgen.

Het ministerieel besluit met de voorwaarden om een premie te krijgen voor het verwijderen van asbest gekoppeld aan het plaatsen van isolatie is gewijzigd.

  • Je moet de datum van melding van de uitvoering van de asbestverwijdering bij de FOD WASO (voor aannemers met werknemers)
  • of de datum van aangifte gevaarlijke werken 30bis bij de Sociale Zekerheid (voor aannemers met of zonder werknemers) maar op de factuur vermelden voor werkzaamheden die je uitvoert vanaf 1 oktober 2021.

Ook voor werkzaamheden die eerder dit jaar uitgevoerd zijn, wordt deze datum niet langer gevraagd. Hierdoor kunnen klanten die de premie niet konden krijgen omdat aan deze melding niet voldaan was, tóch nog de premie aanvragen. Je moet het gewicht aan asbesthoudend materiaal niet meer op de factuur vermelden en de acceptatiebewijzen of weegbonnen hoeven niet meer toegevoegd.

Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.