Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal cao's PC 124 voorlopig verlengd

Aantal cao's PC 124 voorlopig verlengd

De sociale partners hebben een aantal sectorale regelingen verlengd of hernieuwd tot 15 november 2021 in afwachting van een nieuwe cao.

In het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf zijn momenteel de onderhandelingen lopende voor een nieuwe cao 2021-2022. In afwachting van het resultaat van de onderhandelingen zijn de sociale partners overeengekomen om een aantal sectorale regelingen voorlopig te verlengen of te hernieuwen tot 15 november 2021:

  • De algemene regeling SWT vanaf 62 jaar. De specifieke regelingen (lange loopbaan en ongeschikten) werden voorlopig niet verlengd (vereisen het optrekken van de minimumleeftijd naar 60 jaar).
  • De sectorale regeling van de landingsbanen. Voor zover zij aan de voorwaarden voldoen, kunnen arbeiders voorlopig opnieuw instappen in een landingsbaan (1/5e vermindering of halftijds) en hiervoor een uitkering van de RVA ontvangen. De minimumleeftijd bedraagt 55 jaar (ook voor een halftijdse landingsbaan waarvoor de leeftijd al is aangepast aan de nieuw cao van de Nationale Arbeidsraad).
  • De sectorale regeling inzake outplacement: tussenkomt van Constructiv in de kosten van de outplacementbegeleiding in het kader van de bijzondere regeling bij ontslag van een werknemer die de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt en bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht.
  • Bestaanszekerheid: de toekenning door Constructiv van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen en van de tussenkomst bij werkverwijdering (maatregel moederschapsbescherming).

Omslagfoto: Unsplash / Zhipeng Ya

 

Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.
Els Van Heck

Els Van Heck

Manager dienstverlening, belangenbehartiging en personeelsbeleid

09 244 45 03 · 0474 98 92 23

Stuur Els een mail