Overslaan en naar de inhoud gaan

Bekijk de voorstelling van het visierapport 'Generatie Z: talenten netwerken voor een betere leefwereld'

Visierapport 2021

Op donderdag 22 april stelde de Vlaamse Confederatie Bouw haar visierapport 'Generatie Z: talenten netwerken voor een betere leefwereld' voor. Uiteraard dit jaar noodgedwongen digitaal.

Het visierapport van de Vlaamse Confederatie Bouw focuste dit jaar op de generatie Z, de jongeren die rond het jaar 2000 zijn geboren. Hoe creatief kan de bouwsector zijn om ook die generatie te bereiken?

Virginie Claes was de gastvrouw die avond. Zij vertoefde in mooi gezelschap want had de volgende gasten aan haar tafel:

  • Karel Derde, voorzitter van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen
  • Karl Neyrinck, voorzitter van de Vlaamse Confederatie Bouw
  • Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw
  • Maarten Leyts, jongerenmarketeer en CEO van Trendwolves
  • Johan Franceus, CEO van Wyckaert
  • Carine Drumont, algemeen directeur Algemene Bouw Maes
  • Carina Van Cauter, gouverneur provincie Oost-Vlaanderen
02:30

Karel Derde: 'Ik denk dat het vandaag in de bouw best goed gaat. Na een moeilijke dip in 2020 door corona en door de stilliggende werven, is onze sector vrij goed door die crisis gesparteld. Er waren heel wat onzekerheden. De diversiteit van onze sector maakt ook dat er bedrijven en sectoren zijn geweest die het heel goed hebben gedaan, anderen hadden het wat moeilijker. Maar ik denk dat we globaal gezien vandaag niet mogen klagen. Zeker met de vooruitzichten die gesteld worden qua relancemaatregelen. Het blijft uiteraard een grote zorg om de mensen te vinden om al die werken uit te voeren. En daarom ligt dit talentennetwerk en de zorg voor de generatie Z ons zeer na aan het hart.'

10:12

Karl Neyrinck: 'Het relanceplan is absoluut een positieve impuls voor de sector, maar de problematiek van het gebrek aan werkkrachten is gekend. Wij zijn daar sinds een tweetal jaar actief mee bezig met ten eerste een imagocampagne (Werfze). "Hoe kunnen we de jeugd aantrekken?". Voor een stuk aantonen dat het soms oubollige of soms niet zo nette imago van de bouw een beeld is uit het verleden. De bouwsector is altijd al een sector geweest die voor werkzekerheid zorgt met een vrij goed loonpakket. Daarbovenop is de bouwsector steeds meer gestructureerd en gedigitaliseerd en gebruiken we werkmiddelen zodat het geen overdreven lastig beroep meer is.'

14:30

Marc Dillen: 'Het Brics-project is een lerend netwerk en we hebben over verschillende jaren aannemers bezig gezien en gevraagd welke thema's ze willen behandelen. Dan zien we dat het human resourcesbeleid er vooral uitsprong. De bedrijfsleiders hebben gezegd dat ze het daar voor een groot stuk over willen hebben. Natuurlijk blijven het financieel beleid, het communicatiebeleid, de digitalisering ook belangrijke thema's, maar alles draait toch rond human resources. Wat betekent dat? Ze willen weten hoe ze op een moderne manier kunnen rekruteren, hoe ze personeel kunnen motiveren, hoe ze mensen houden, burn-outs tegengaan en hoe werkbaar werk creëren.'

16:15

Voorstelling van Généreux Oushoorn, zaakvoerder van Aksis, die de award voor Jonge Vlaamse Aannemer in ontvangst mocht nemen.

23:45

Maarten Leyts: 'Als het een geruststelling kan zijn: de bouwsector is niet de enige sector die met de challenge zit om jongeren te bereiken. Het is vandaag niet eenvoudig om jongeren te bereiken. Ik denk dat het belangrijk is dat als je naar jongeren communiceert, je hun leefwereld goed begrijpt en zeer goed kent. De belangrijkste uitdaging is "Hoe ga je connectie leggen met jongeren?" Dat is een uitdaging voor iedereen.'

44:28

Debat met Johan Franceus, CEO van Wyckaert, en Carine Drumont, algemeen directeur van Algemene Bouw Maes

01:07:07

Carina Van Cauter: 'Deze week hebben we vernomen dat de Vlaamse regering 4,3 miljard als relancemiddelen wil inzetten. Ze hebben al hun projecten nog eens netjes op een rij gezet en aangegeven hoe en wanneer ze die middelen willen investeren. En ja, de bouwsector springt dan onmiddellijk fors in het oog. Denken we maar aan de renovatie van ons patrimonium, de woningbouw en gebouwen, waar men 450 miljoen euro voor voorziet. Dat zijn heel wat middelen.'

'Voor onze provincie betekent dat voor de volgende twee jaar een 250 miljoen euro aan nieuwe investeringen. Vernieuwing van het viaduct in Gentbrugge, we denken aan de werken aan de R4, aanleggen van fietsverbindingen. Ook hier zullen we moeten rekenen op de bouwsector. Ervoor zorgen dat die middelen naar hier komen, dan komt uiteraard het provinciebestuur in beeld. Ervoor zorgen dat de ondernemers, de kennissectoren en de verschillende overheden mekaar vinden, dat faciliteert het provinciebestuur. Men doet dat binnen een platform "Snel vooruit". Het is belangrijk dat we die band kunnen leggen om die investeringen binnen onze provincie te kunnen realiseren. Daarbovenop zal het provinciebestuur nog een aantal eigen investeringen doen om de duurzaamheid van onze kmo-zones en industrieparken versneld uitgevoerd te krijgen.'