Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouw riskeert economisch herstel te missen door materialencrisis

Bouw riskeert economisch herstel te missen door materialencrisis

De bouwsector lijkt de coronacrisis goed verteerd te hebben, maar een nieuwe crisis bedreigt de goede en tijdige opleveringen van de nieuwe orders. Zo worden alle aannemers geconfronteerd met prijsstijgingen van 15 tot 50 procent en heeft 8 op de 10 van de bouwfirma's te maken met levertermijnen van 2 tot 4 en meer weken. 'We moeten opletten dat we niet van de coronacrisis overgaan naar een materialencrisis', zegt gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere.

Wie naar de orderboeken en de liquiditeit van de bouwbedrijven kijkt, stelt vast dat de meeste hun elan terug hebben gewonnen. De orderboeken zijn nu voor gemiddeld 5,9 maanden gevuld. Dat is het beste resultaat sinds het losbreken van de COVID-19-pandemie. Ook het aantal bouwbedrijven dat geen liquiditeitsproblemen kent, neemt licht toe. Zo lijkt het alsof de bouw de coronacrisis snel verteerd heeft.

Bij nieuwe contracten kunnen aannemers het best met een dagprijs of een prijsherzieningsclausule werken om niet te veel in de problemen te komen. Ondertussen vragen wij de federale regering deze omstandigheden als uitzonderlijk te doen erkennen

Jammer genoeg wordt de sector nu met twee opmerkelijke uitdagingen geconfronteerd, namelijk prijsverhogingen en leveringsproblemen. Uit onderzoek van de Confederatie Bouw, waaraan 417 bouwbedrijven hebben deelgenomen, blijkt het volgende:

  • 57% heeft te maken met prijsverhogingen van 15% en meer sinds eind vorig jaar
  • 29% spreekt van prijstoenames van 25% en meer
  • 10% gewaagt zelfs van prijsstijgingen van 50% en meer
  • 4 op de 10 verwachten nog verdere prijsverhogingen van 15% en meer gedurende de 3 komende maanden

Die prijsverhogingen zijn helemaal voor rekening van 63% van de bouwbedrijven bij de lopende contracten.

Bevoorraadingsproblemen

Daarnaast heeft 78% van de bouwondernemingen momenteel bevoorradingsproblemen:

  • 61% heeft te maken met extra levertijden van 2 weken
  • 31% heeft zelfs te kampen met een vertraging van de bevoorrading met 4 weken en meer
  • 58% verwacht bovendien extra levertermijnen van twee weken tijdens de 3 komende maanden
  • 32% gaat uit van 4 weken extra vertraging

De huidige leveringsproblemen zorgen in ieder geval al voor vertragingen qua werken bij 54% van de bouwbedrijven. Dat zorgt in 6% van de gevallen voor uitstel door de klant en in 4% van de situaties voor annulering.

De prijsverhogingen en bevoorradingsproblemen blijven ook niet zonder gevolgen: 8% van de bouwbedrijven is al op zoek moeten gaan naar andere financieringsmiddelen, terwijl 15% personeel op tijdelijke werkloosheid heeft moeten plaatsen. Daarom raadt de Confederatie Bouw aan om bij nieuwe contracten te werken met een dagprijs of een herzieningsclausule voor onvoorziene omstandigheden .

De bouwbedrijven verwachten ook dat de federale regering deze omstandigheden als uitzonderlijk erkent. Dat houdt in dat de risico’s niet integraal door de aannemer moeten gedragen worden, vermits het immers om abnormale prijsstijgingen gaat. De Confederatie Bouw is hierover in gesprek met de federale regering.