Overslaan en naar de inhoud gaan

Enkele Q&A over de inname publieke ruimte in Gent

Enkele Q&A over de inname publieke ruimte in Gent

De stad Gent heeft enkele vaak voorkomende vragen in verband met de inname van publiek terrein op een rijtje gezet en voorzien van een antwoord.

Algemeen principe

Hoe bereid ik mijn aanvraag voor?

Voorzie de exacte maten van de geplande inname, een realistische timing en, indien nodig, ook een volledig signalisatieplan.

Ga ik mijn vergunning op tijd hebben? Hoe lang op voorhand moet ik mijn vergunning aanvragen?

Hou naargelang de aard van de gewenste inname rekening met een (maximale) behandelingstermijn van 10 of 21 dagen. Klik door in bovenstaande vergunningstypes en lees per type vergunning wat de aanvraagtermijn is.
Afhankelijk van de locatie en de verwachte hinder moet er immers advies ingewonnen worden van de hulp- en huisvuilophalingsdiensten, De Lijn, het Mobiliteitsbedrijf (voor signalisatie en omleidingen), de Groendienst,…
De stad Gent streeft ernaar om vergunningen zo snel mogelijk af te leveren en houdt daarbij rekening met hoogdringende situaties.

Let op! Tijdens de collectieve sluitingen van de stad Gent tijdens de Gentse Feesten en de eindejaarsperiode wordt de verwerkingstermijn van uw aanvraag verlengd met 7 dagen.

Kan ik mijn werken vooraf bespreken alvorens een aanvraag in te dienen?

Het is steeds mogelijk om ons vooraf te contacteren en te vragen om de werken met één van onze collega’s vooraf te bespreken.

Wie plaatst de verkeersborden?

De stad Gent plaatst of verhuurt geen verkeersborden, de aanvrager moet deze zelf voorzien. Verkeersborden kunnen gehuurd worden bij verschillende signalisatiebedrijven.

Lees ook: Stad Gent en Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen tekenen Safety My Priority-charter

Bouwwerken

Kan ik parkeerplaatsen reserveren?

Je kan parkeerplaatsen voor voertuigen type (lichte) vracht reserveren, maar niet exclusief. Dit betekent dat deze plaatsen niet gebonden zijn aan 1 persoon of aannemer en bijgevolg ook door andere voertuigen type (lichte) vracht kunnen ingenomen worden.

Binnen mijn geplande inname ligt een halte van De Lijn, mag ik deze innemen?

Indien nodig, kan De Lijn zijn haltes tijdelijk verplaatsen gedurende de periode dat de inname er staat.

Ik sluit de straat af, maar er rijden bussen van De Lijn. Mag ik deze straat dan wel afsluiten?

Het afsluiten van een straat is sowieso onze laatste keuze, maar soms kan het niet anders. Wanneer dit het geval blijkt en er moeten voertuigen van De Lijn omgeleid worden, gaan we dit steeds in samenspraak met De Lijn bekijken. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat De Lijn de kosten van een omleiding zal doorrekenen.

Er valt een parkeerplaats voor personen met een beperking binnen mijn inname, moet ik deze op een andere locatie voorzien?

Wanneer een parkeerplaats voor personen met een beperking ingenomen wordt, moet deze op een andere locatie voorzien worden gedurende de inname.

Er moeten anti-parkeerpaaltjes verwijderd worden. Hoe gaat dit in zijn werk?

Dit moet in de aanvraag vermeld worden. Wij geven dit door aan onze collega’s die op hun beurt de paaltjes verwijderen en na afloop terugplaatsen. De kosten worden bij aanvrager verhaald.

Kan ik een bouwkraan op de openbare weg plaatsen?

Dit kan indien er geen inpandige plaats is voor deze kraan.

Mag ik in mijn (werf)transporten gelijk hoe of wanneer laten doorgaan?

In Gent hanteren wij de "Principes van het Veilig Werftransport" (raadpleeg hier).

Naast deze principes kan het ook zijn dat u uw transporten binnen 1 van onze autovrije gebieden moet organiseren. De voorwaarden en mogelijkheden kan u hier raadplegen.