Overslaan en naar de inhoud gaan

Enquête: watertoevoer op werven

Standpijp

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) wil zich een beter idee vormen over de problematiek dat aannemers op een aantal bouwwerven geen standpijp meer kunnen krijgen, voor de aanvoer van water onder druk, voor de uitvoering van de werken.

Verschillende leden hebben aan de VCB laten weten dat zij op een aantal bouwwerven geen standpijp meer kunnen krijgen, voor de aanvoer van water onder druk, voor de uitvoering van hun werken.

Soms wordt als alternatief een tijdelijke werfaftakking of een éénmalige waterlevering, die bestaat uit het vullen van een citerne, reservoir of regenwaterput aangeboden. Indien enkel het tweede alternatief mogelijk is, leidt dit tot moeilijkheden bij het uitvoeren van de werken, omdat men dan geen water heeft dat onder druk staat (bijvoorbeeld nodig voor een mortelsilo, plak-en chapewerken, stofbestrijding bij afbraakwerken, …).

Bovendien verwezen de FOD WASO en Constructiv tijdens een recent webinar over sociale voorzieningen op de bouwwerven in coronatijden nog eens op de noodzaak van stromend water voor toiletten, wastafels enzovoort.

De VCB wil graag jouw mening horen om zich zo een beter idee te kunnen vormen over de problematiek. De enquête telt 3 meerkeuzevragen en een open vraag zodat het invullen slechts een tweetal minuutjes duurt.