Overslaan en naar de inhoud gaan

Flitscontroles bouw in mei 2021 en corona checklist

Sociale inspectie

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) houdt in mei sociale flitscontroles in de elektrotechnische en bouwsector. Gebruik de checklist bouw en corona checklist om je voor te bereiden.

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft op haar website aangekondigd dat er ook dit jaar sociale flitscontroles zullen uitgevoerd worden in enkele fraudegevoelige sectoren. Voor de elektrotechnische en bouwsector zullen de controles in mei plaatsvinden.

Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD en meegedeeld aan de sociale partners. Het informatieve en preventieve karakter neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

Checklist bouw

Bereid je alvast voor met de checklist voor de bouwsector.

Je vindt er onder meer het volgende in terug:

  • Welke documenten door een sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd
  • Welke vragen door hem kunnen worden gesteld
  • Een overzicht van de belangrijkste inbreuken die tijdens deze controleacties kunnen worden vastgesteld

Deze lijst is niet limitatief. De inspectiediensten kunnen in principe nog andere zaken opvragen, maar deze checklist geeft alvast een houvast.

Checklist corona

Een inspecteur kan bij een controle ook vragen stellen met betrekking tot de naleving van de preventiemaatregelen COVID-19. Gebruik de checklist van het SIOD om af te vinken of je met alle voorzorgsmaatregelen en administratieve verplichtingen in orde bent.

 

Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.