Overslaan en naar de inhoud gaan

Hou voldoende afstand van fietsers

Hou voldoende afstand van fietsers

In het kader van de Week van de Mobiliteit komt er een campagne van de stad Gent die bestuurders waarschuwt om een meter afstand te houden van fietsers. Is die ruimte er niet, dan mogen bestuurder niet inhalen.

Week van de Mobiliteit

Binnen de bebouwde kom moeten bestuurders altijd een zijdelingse afstand van één meter laten tussen hun voertuig en een fietser of bromfietser. Buiten de bebouwde kom is dat anderhalve meter. Als er te weinig ruimte is, moet een bestuurder achter een fietser of bromfietser blijven. De Stad Gent wil deze verkeersregel beter bekendmaken met een campagne op sociale media en met affiches die deze week, van 13 tot 19 september 2021, zullen opduiken op tal van locaties in de Gentse wijken.

 

'Fietsers en bromfietsers voorbijsteken kan alleen als er voldoende ruimte is. In de stad is dat 1 meter, buiten de bebouwde kom anderhalve meter. Dat betekent dat er op veel wegen niet voldoende ruimte is om voorbij te steken. Dat is wettelijk vastgelegd, maar de regel is niet goed gekend. Afstand houden is veiliger voor alle weggebruikers', benadrukt Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit.

(© Coverfoto: stad Gent)