Overslaan en naar de inhoud gaan

Loonindexering van 0,95% voor bedienden PC 200

Lonen bouw

De lonen van de bedienden in de bouw worden met 0,95% verhoogd.

De lonen van de bedienden in de bouwsector (PC 200) worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex. Overeenkomstig de formule bepaald in de cao, bedraagt het op 1 januari 2021 toe te passen indexpercentage 0,95%.

De minimumbarema’s van de bedienden geldig vanaf 1 januari 2021 kunnen geconsulteerd worden op de website van het sociaal fonds van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200).

Lonen bouwvakarbeiders PC 124 ongewijzigd

We herhalen dat de lonen van de bouwvakarbeiders (PC 124) ongewijzigd blijven op 1 januari 2021. De formule voor de driemaandelijkse aanpassing van de lonen aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex gaf een negatief resultaat. Volgens de cao wordt de negatieve index dan niet toegepast, maar verrekend met het volgend kwartaal.