Overslaan en naar de inhoud gaan

Loonschaal arbeiders PC 124 vanaf 1 januari 2022

Loon

Na de conventionele verhoging op 1 december 2021 (0,4%), verhogen de lonen van de arbeiders PC 124 opnieuw op 1 januari 2022. Het gaat om de driemaandelijkse aanpassing van de lonen aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex, zoals bepaald in de sectorale cao.

5,34%

De totale verhoging van de lonen van de arbeiders in de loop van 2022, ingevolge de aanpassing aan de indexevolutie, wordt momenteel geraamd op 5,34%

Toegang tot de bouwdatabank is exclusief voor Confederatie Bouw-leden.
Ben je lid, maar vind je jouw inloggegevens niet meteen terug? Neem dan contact met ons op.

Arbeiders PC 124

Door de hoge inflatie gaat het om een gevoelig verhoging; het barema wordt met 1,42% geïndexeerd. Ook de volgende indexeringen in de loop van 2022 beloven nog vrij hoog uit te vallen.

De totale verhoging van de lonen van de arbeiders in de loop van 2022 ingevolge de aanpassing aan de indexevolutie wordt momenteel door het Federaal Planbureau geraamd op 5,34%.

Bedienden PC 200

Voor de bedienden in de bouw (PC 200) bedraagt de index 3,58%. De minimumbarema's van de bedienden kunnen geconsulteerd worden op de website van het sociaal fonds van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden.

Arbeiders PsC 149.01

De arbeiders die ressorteren onder PsC 149.01 (het Paritair subcomité voor de Elektriciens) zien hun loon met 3,95% toenemen. De indexering is zowel van toepassing op de minimumuurlonen, rekening houdend met de anciënniteit in dezelfde looncategorie, als op de effectieve lonen (lonen die hoger liggen dan de minimumuurlonen). De nieuwe loonbarema's vindt u op de website van Techlink.