Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe B2B-wet verbiedt bepaalde contractuele clausules tussen ondernemingen

Nieuwe B2B-wet verbiedt bepaalde contractuele clausules tussen ondernemingen

Zogenaamde "onrechtmatige bedingen" tussen ondernemingen zijn vanaf 1 december 2020 verboden

Vanaf 1 december 2020 zullen bepaalde contractuele clausules tussen ondernemingen verboden zijn. Het gaat om de zogenaamde "onrechtmatige bedingen". De bedoeling van de wetgever is om ondernemingen te beschermen tegen misbruiken van andere ondernemingen.

De nieuwe B2B-wet verbiedt bedingen die een manifest gebrek aan evenwicht creëren tussen de rechten en verplichten van partijen. Dit algemeen verbod wordt aangevuld met een "zwarte lijst" van bedingen die áltijd als onrechtmatig en dus verboden beschouwd worden. Bijvoorbeeld een beding dat een onderneming het recht geeft om alleen (lees: eenzijdig) een bepaling in een overeenkomst te interpreteren.

Daarnaast bevat de B2B-wet ook een “grijze lijst” van bedingen die vermoedelijk onrechtvaardig zijn tot het tegendeel bewezen wordt. Criteria die hierbij in overweging zullen worden genomen zijn onder meer de specifieke aard van het werk, de commerciële gebruiken van de sector, de gehele context (bv. het onderhandeld karakter van het beding, de werkelijke wil van partijen, …), commerciële relaties enzovoort.

Een voorbeeld is een beding dat de bewijsmiddelen beperkt die de andere partij kan gebruiken.

Op alle contracten vanaf 1 december 2020

De nieuwe wet is van toepassing op overeenkomsten afgesloten na 1 december 2020, maar niet op overeenkomsten die eerder afgesloten werden, tenzij deze na 1 december 2020 worden gewijzigd of verlengd. Overheidsopdrachten en de eruit voortvloeiende overeenkomsten zijn uitgesloten van het toepassingsgebied.

 

Gevolgen

Ondernemingen zullen hun algemene voorwaarden, contracten en handelspraktijken dienen te controleren en eventueel aan te passen. Anticipeer op mogelijke geschillen en zorg ervoor dat het contract de werkelijke wil van partijen weergeeft. Zo wordt ook uw commerciële relatie gevrijwaard.

Weet tenslotte dat de modeldocumenten van de Confederatie Bouw, die ter beschikking staan op de website, conform zijn met de nieuwe regelgeving.

De Confederatie Bouw is in het algemeen voorstander van evenwichtige contractvoorwaarden, maar betreurt dat de wetgeving op diverse punten vaag is en aanleiding zal geven tot rechtsonzekerheid.