Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe I-2021-index moet op termijn index-I vervangen

I-2021-index

De FOD Economie publiceerde op vrijdag 19 februari de I-2021-index, die de werkelijke evolutie van de materiaalkosten beter moet weerspiegelen.

Sinds 1955 wordt de index-I gebruikt in veel prijsherzieningsformules voor overheidsopdrachten en privécontracten. Zoals eerder al aangehaald, werd er al geruime vastgesteld dat deze index niet langer de werkelijke kostprijsstructuur weerspiegelde.

Nieuwe I-2021 index als vervanger van de index-I

In 2020 kwam een werkgroep samen bestaande uit de belangrijkste leden van de Mercuriale (onder meer de vertegenwoordigers van de Confederatie Bouw, publieke opdrachtgevers en de FOD Economie) om de opvolging van de materialenprijzen op basis van een index zoals de I-waarde te hervormen op grond van een eenvoudig, controleerbaar systeem, dat de werkelijke evolutie van de materiaalkosten weerspiegelt.

De FOD Economie heeft daarom vandaag een nieuwe index gepubliceerd, de I-2021-index, die zorgt voor een betere representativiteit en een lagere volatiliteit. Het doel van de Mercuriale is overigens dat deze nieuwe I 2021-index op termijn de index I vervangt.

De andere indicatoren van de Mercuriale zullen in een latere fase ook hervormd worden. Het gaat hier over de indexen K1, de veel gebruikte K2, M en MM en de OW-waarden.

Welke kenmerken heeft de nieuwe I-2021-index?

De “korf” van de I-2021 index bestaat uit 60 getuigen. Deze getuigen zijn representatief voor de verscheidenheid aan materialen die vandaag door de bouwsector worden gebruikt, zowel voor werken van burgerlijke bouwkunde als voor de bouw van woningen en niet-woongebouwen. De methodologie van de nieuwe I-2021-index werd eveneens door de FOD Economie ter beschikking gesteld.

Deze nieuwe I-2021-index begint met de waarden voor de maand november en december 2020

De index van januari 2021 zal begin maart beschikbaar gesteld worden. De afzetprijsindexen waarop deze index is gebaseerd, worden altijd aan het einde van de volgende maand gepubliceerd.
 

We onderstrepen dat de toepassing van de I-2021-index op lopende contracten niet automatisch is

Hoe moet de nieuwe I-2021-index op contracten worden toegepast?

Gezien de vaststelling volgens welke de toepassing van de herzieningsformule die voor een opdracht was bepaald en die de index-I bevat, de reële evolutie van de materiaalkosten vaak niet volgde, in tegenstelling tot wat wordt voorzien door de overheidsopdrachtenreglementering, had de Confederatie Bouw modelbrieven ter beschikking gesteld van de bedrijven om uitstel van de toepassing van de prijsherziening te vragen in afwachting van een nieuwe index. 

We moeten evenwel onderstrepen dat de toepassing van de I-2021-index op lopende contracten niet automatisch is. Men moet de toepassing ervan vragen. Iedere aannemer moet dus reageren volgens de specifieke situatie van zijn werf: is deze in uitvoering of wordt zij beëindigd ? Is het een nieuwe opdracht ? Een historiek van deze nieuwe index is eveneens beschikbaar op de site.

De Confederatie Bouw stelt ook een schema van de verschillende mogelijkheden voor de aannemer na de publicatie van deze nieuwe index I-2021, ter beschikking van de bedrijven. Dit schema gaat vergezeld van modelbrieven en een clausule die overleg met de opdrachtgever mogelijk maken.

Vind op onze website alvast meer informatie over de I-2021, en de I-, K-, M- en MM-waarden (+) terug.