Overslaan en naar de inhoud gaan

Asbest verwijderen? Doe tijdig de melding!

Asbest verwijderen? Tijdig melden

Aannemers van wie de werknemers worden blootgesteld aan het kankerverwekkende asbest, zijn wettelijk verplicht om de werken tijdig te melden.

Zowel vanuit Toezicht Welzijn op het Werk als vanuit Fluvius, dat sinds enkele maanden een premie toekent aan particuliere opdrachtgevers die asbest laten verwijderen, werd de Confederatie Bouw - sinds 1 september 2022 Embuild - op de hoogte gebracht dat nog steeds een aanzienlijk deel van de uitvoerende aannemers vergeet om deze asbestverwijderingswerken (tijdig) te melden.

Aannemers van wie de werknemers worden blootgesteld aan het kankerverwekkende asbest, moeten de melding niet alleen doen in het kader van de Fluviuspremie maar zijn ook wettelijk verplicht (Codex Welzijn op het Werk) om deze werken minstens 15 dagen vooraf door te geven aan de regionale Directie van TWW, bevoegd voor de streek waar de werf gelegen is.

De melding kan gewoon per e-mail gebeuren en moet verplicht volgende informatie bevatten:

  1. ligging van de bouwplaats;
  2. gebruikte of gehanteerde soorten en hoeveelheden asbest of de beschrijving van het asbest waaraan de werknemers kunnen worden blootgesteld;
  3. de verrichte werkzaamheden en toegepaste werkmethodes;
  4. het aantal betrokken werknemers;
  5. begindatum en vermoedelijke duur van de werken;
  6. de maatregelen die zijn genomen om de blootstelling van de werknemers aan asbest te beperken.

Je vindt hierbij het overzicht van alle regionale Directies van TWW.