Overslaan en naar de inhoud gaan

Basisveiligheidsopleiding: VCA-opleiding slechts evenwaardig nà behalen certificaat

Basisveiligheidsopleiding: VCA-opleiding slechts evenwaardig na behalen certificaat

Vanaf de inwerkingtreding van het KB op 15 april 2023 zullen alle VCA-opleidingen enkel nog aanvaard worden als de cursist na examen ook effectief het certificaat heeft behaald.

In het kader van het KB op de verplichte basisveiligheidsopleidingen, hebben de FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg en de Inspectie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) een nieuw en definitief standpunt ingenomen omtrent de al dan niet gelijkstelling van de reeds jaren bestaande opleiding “VCA-Basisveiligheid”.

Vanaf de inwerkingtreding van het KB op 15 april jongstleden zullen alle opleidingen in het kader van het VCA-systeem (BAS, VOL en VIL) door TWW enkel nog aanvaard worden als de cursist na examen ook effectief het certificaat heeft behaald. Omdat de VCA-opleidingen al té algemeen en intersectoraal gericht zijn.


» Ga naar ons overzicht opleidingen "Basisveiligheid"
» Ga naar ons overzicht VCA-opleidingen

Slagen in het examen voor dergelijke VCA-opleiding, maar na zelfstudie zal voortaan ook niet meer volstaan

Slagen in het examen voor dergelijke VCA-opleiding, maar na zelfstudie zal voortaan ook niet meer volstaan. Omdat het KB bepaalt dat minimum 8 uur les moet gevolgd worden bij een opleidingsverstrekker die een kwaliteitsborgingssysteem hanteert. VCA-certificaten die behaald werden vóór 15 april 2023 leveren wel nog een vrijstelling op.

Voor de andere 12 meer specifieke opleidingen die inmiddels door preventie-instituut Constructiv als equivalent werden verklaard (zoals “Sectorintreders” en “Ateliers de Sécurité”), zien FOD WASO en TWW geen probleem. Daar volstaat enkel een attest dat betrokkene de opleiding gevolgd heeft. Een proef of examen zijn niet verplicht.


» Lees ook: Nieuw vennootschapsrecht, cybersecurity en de basisveiligheidsopleiding

Stel je vraag aan de sociaaljuridische dienst

Vul uw ondernemingsnummer in met alleen cijfers (dus geen BE of puntjes). Geen ondernemingsnummer? Tik dan "0".