Overslaan en naar de inhoud gaan

Ben je in regel met de vestiging(en) in de Kruispuntbank?

Bent u in regel met de vestiging(en) in de Kruispuntbank?

De vestigingseenheid is een plaats die men geografisch kan identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend. Doorgaans is dit de maatschappelijke zetel van de onderneming, maar dat is geen vereiste.

De definitie is zodanig breed dat het nuttig is te verwijzen naar de voorbereidende werken. Volgens die voorbereidende werken duidt het begrip vestigingseenheid verschillende plaatsen van activiteit aan zoals uitbatingszetel, inplanting of productie-eenheid.

Permanentie

Het gaat bijvoorbeeld over volgende plaatsen: een atelier, fabriek, verkooppunt, kantoor, enzovoort. Aangezien deze plaatsen beschouwd worden als een vestiging wordt een zekere permanentie verondersteld. Dit criterium moet geval per geval beoordeeld worden.

Hierbij toch een aantal pistes:

 • Concreet kunnen we ervan uitgaan dat de uitoefening van een activiteit gedurende een ononderbroken periode van 30 dagen beantwoordt aan het criterium van permanentie.
 • De uitoefening van een activiteit die minder dan 30 opeenvolgende dagen duurt, maar die wel wordt herhaald (30 dagen per jaar of meer), voldoet echter óók aan het criterium van permanentie.

Werven moeten niet ingeschreven worden als vestigingsplaats van de bouwonderneming, zelfs niet als het gaat om een langdurige werf

Praktische voorbeelden

 • Werven moeten niet ingeschreven worden als vestigingsplaats van de bouwonderneming, zelfs niet als het gaat om een langdurige werf.
 • Wanneer u één keer per jaar een loods huurt om een uitverkoop te houden van bouwmaterialen dient dit geval per geval te worden bekeken op basis van het criterium van permanentie:
  • één keer per jaar 3 dagen: geen vestiging
  • één jaar lang, elke maand 3 dagen: wél een vestiging
  • één keer per jaar ononderbroken gedurende 30 dagen: wél een vestiging
 • Magazijn: dit is een vestigingsplaats van waaruit een deel van de activiteit uitgevoerd wordt
 • Ateliers waar de productieactiviteiten worden uitgeoefend zijn ook een vestiging

Vragen hierover en lid van Embuild Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.