Overslaan en naar de inhoud gaan

Cao op de verplichte veiligheidsopleidingen ondertekend

Cao op de verplichte veiligheidsopleidingen ondertekend

De sociale partners binnen het Paritair Comité 124 hebben de cao ondertekend in verband met de verplichte veiligheidsopleidingen voor nieuwe werkkrachten in de sector, zoals vastgelegd in het sectoraal akkoord 2021-2022.

Wat is een basisveiligheidsopleiding?

Het is een opleiding die bedoeld is om de deelnemers bewust te maken van de risico's waarmee zij op een bouwplaats kunnen worden geconfronteerd. Ook basiskennis van de wettelijke preventieprincipes, de toepassing van aangepaste preventiemaatregelen en het veilig gedrag op een bouwplaats maken deel uit van deze basisveiligheidsopleiding. Deze opleiding moet een totale duur van ten minste 8 uur hebben.

Men maakt een onderscheid tussen bouwplaatsen waar al dan niet een veiligheidscoördinator verplicht is.

 • Voor werven waar een veiligheidscoördinator verplicht is, zal deze opleiding minimum een VCA-basisveiligheid of evenwaardig moeten zijn, gevolgd in een erkend opleidingscentrum. Het preventie-instituut Constructiv werkt aan een lijst met gelijkgestelde vormingen.
 • Voor werven zonder veiligheidscoördinatie, mag de opleiding ook binnen het bedrijf worden gegeven (bv. door de interne preventieadviseur) op basis van een lesinhoud die eveneens door Constructiv wordt uitgewerkt.

Ontdek ál onze opleidingen die we op dit moment organiseren. Ben je specifiek op zoek naar een veiligheidsopleiding? Filter dan in het vak "Domein" op veiligheid. Of neem contact met ons op via opleidingenovl@confederatiebouw.be of het nummer 09 244 45 00.

Zijn er vrijstellingen mogelijk?

Er zijn inderdaad vrijstellingen voorzien:

 • reeds in het bezit zijn van een geldig VCA-certificaat
 • reeds in het bezit zijn van een door Constructiv afgegeven of gevalideerd getuigschrift waaruit blijkt dat de gevolgde basisveiligheidsopleiding voldoet aan de voorwaarden
 • in de afgelopen 15 jaar ten minste 5 jaar ervaring in de bouwsector hebben
 • reeds een door Constructiv gevalideerde veiligheidsopleiding voor de bouw hebben gevolgd (voorlopige lijst):
  • B-VCA (VCA Basisveiligheid) / VOL-VCA / VIL-VCU
  • “Veiligheid voor Sectorintreders” / “Veiligheid voor nieuwe intreders” (Constructiv)
  • Atelier Sécurité (i.s.m. Construtec / ConstruFutur)
  • Opleiding Diepfundeerder (enkel in kader van de sectorale persoonscertificatie)
  • Opleiding Steigerbouwer – Hulpmonteur (enkel i.k.v. de sectorale persoonscertificatie)
  • Betonmixerchauffeur & Betonpompbedienaar (enkel i.k.v. de sectorale persoonscertificatie)
  • Preventieadviseur – Zowel Niveau 1, 2 als 3.
  • Opleidingen veiligheidscoördinator - Niveau A & B
  • Bewijs van veiligheidsattitude (VDAB).
 • men kan het attest (Constructiv) voorleggen dat men als uitzendkracht een veiligheidsopleiding heeft genoten van ten minste 16 uur
 • een basisveiligheidsopleiding in een ander EU-land gevolgd hebben die tot een geldig VCA-certificaat heeft geleid
 • een basisveiligheidsopleiding in een ander EU-land gevolgd hebben die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden moeten geattesteerd zijn (zie cao voor meer info)

Vanaf wanneer treedt deze cao in werking?

De cao trad in werking (met terugwerkende kracht) vanaf 1 april 2022. Maar er was een overgangsperiode voorzien van 6 maanden. Wat dus neerkomt op 1 oktober 2022.

Als omwille van praktische problemen het volgen van deze opleiding niet mogelijk blijkt, kan met goedkeuring van de syndicale afvaardiging de termijn nog eens met 6 maanden worden uitgebreid. Indien er in het bedrijf geen syndicale afvaardiging aanwezig is, kan dit ook na melding bij Constructiv. Absolute limietdatum is dus 31 maart 2023.

Nieuwkomers zullen de opleiding moeten gevolgd hebben binnen de maand na het aanvatten van hun bouwjob

Wat met de nieuwkomers?

Nieuwkomers zullen de opleiding moeten gevolgd hebben binnen de maand na het aanvatten van hun bouwjob. Wie in de vakantiemaanden juli of augustus aan de slag gaat, krijgt tot uiterlijk 30 september de tijd om de basisopleiding te volgen.

Wat met andere personen op de werf die geen bouwarbeider (PC 124) zijn?

Intussen hebben het Kabinet van Minister van Werk Dermagne en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een ontwerp-KB op papier gezet met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied tot andere paritaire comités die op onze werven tussenkomen én naar zelfstandigen en gedetacheerden. Maar de hoop van de minister om deze wijziging aan het KB op de Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen in oktober gepubliceerd te krijgen, liep inmiddels vertraging op.

De ontwerptekst bevindt zich momenteel nog steeds bij de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, die zijn advies in beraad hield en heeft besloten om zich eerst in een Commissie ad hoc over het dossier te buigen. In de loop van oktober wordt hierover meer info verwacht. We zullen niet nalaten jullie hiervan te berichten.


(© Foto: Safety My Priority)

 

Vragen hierover? Neem dan contact met ons op.