Overslaan en naar de inhoud gaan

Cement, baksteen en dakpannen duurder, hout en staal goedkoper

Cement, baksteen en dakpannen duurder, hout en staal goedkoper

Embuild hield een bevraging onder zijn leden om na te gaan hoe de materialencrisis evolueert. Daaruit blijkt dat nog forse prijsstijgingen verwacht worden voor een aantal materialen, terwijl voor andere een prijsdaling wordt verwacht door aannemers en installateurs.

Uit een bevraging van Embuild bij 341 bouwbedrijven blijkt dat de bouwsector in de eerste maanden van 2023 nog steeds aanzienlijke prijsstijgingen verwacht voor een aantal bouwmaterialen zoals baksteen, dakpannen, cement en isolatiematerialen. 'Bovendien rekenen 4 op de 10 aannemers en installateurs deze verhoogde prijzen niet door', weet Embuild-CEO Niko Demeester. 'Wij raden hen dat nochtans wel aan om hun rentabiliteit niet in het gedrang te brengen.'

Beter nieuws is er op het vlak van hout, staal en non-ferrometalen: ongeveer de helft van de aannemers en installateurs gaan uit van een stabilisatie, 20% gaat zelfs uit van een verdere prijsdaling. De grootste problemen met lange levertermijnen en bevoorradingsproblemen lijken inmiddels wel achter de rug.

6 op de 10 bouwbedrijven rekenen stijgende prijzen door aan hun klanten via een herzieningsclausule of dagprijzen

Hoge energieprijzen

Acht op de tien aannemers verwacht dat cement en cementproducten in de komende drie maanden duurder gaan worden. Eén op drie verwacht zelfs een prijsstijging van meer dan 10%. Ook bakstenen en dakpannen worden duurder volgens driekwart van de aannemers. 43,1% verwacht dat deze materialen zelfs meer dan 10% duurder gaan worden. Deze stijging is niet verwonderlijk, gezien de hoge energieprijzen en het feit dat er heel veel energie nodig is om bakstenen en dakpannen te produceren. Dat is ook de reden waarom twee derde van de aannemers ook prijsstijgingen verwacht voor glas. Driekwart van de bevraagde bouwbedrijven denkt dat ook de andere ruwbouwmaterialen duurder zullen worden.

Ook voor sommige andere bouwmaterialen verwachten de aannemers en installateurs nog prijsstijgingen:

  • 69,4% verwacht prijsstijgingen voor isolatiematerialen op basis van polyurethaan
  • 73,2% verwacht prijsstijgingen voor de overige isolatiematerialen
  • 83,4% van de installateurs verwacht prijsstijgingen voor de materialen voor de installatiesector

Prijzen doorrekenen

Opmerkelijk: bijna alle leveranciers van bouwmaterialen leggen prijsherzieningsclausules op aan de bouwbedrijven, om stijgende materiaalprijzen te kunnen afwentelen, maar omgekeerd rekenen maar 6 op 10 bouwbedrijven die stijgende prijzen door aan hun klanten via een herzieningsclausule of dagprijzen. Nochtans raadt Embuild alle bouwbedrijven aan om met prijsherzieningsclausules of dagprijzen te werken. Op die manier komt hun rentabiliteit op dat vlak niet onder druk te staan.


» Vragen over de prijsherzieningsformule? Neem contact op met onze juridische dienst

Ondanks de betere levertermijnen en de afname van de bevoorradingsproblemen, moeten we toch waakzaam zijn. Op beide vlakken is de situatie nog steeds niet zoals voor de coronacrisis

Beterschap voor hout en staal

Voor staal, hout en non-ferrometalen lijken de zwaarste prijsstijgingen dan weer achter de rug. Bijna de helft verwacht een stabilisatie van de houtprijzen, die ondertussen al gedaald zijn. De prijs van hout daalde vorig jaar met 17,5%. Eén op vijf vermoedt dat de houtprijzen verder zullen dalen. Een gelijkaardig beeld zien we voor de staalprijzen. 41,4% denkt dat de staalprijzen in het eerste kwartaal van 2023 zullen stabiliseren, één op acht verwacht zelfs een daling. De prijs van staal nam in 2022 met 3,5% toe. Ondertussen nam ook de prijs van de non-ferrometalen af met 12%. De bouwmaterialenmarkt blijft met andere woorden onder druk maar de spanningen nemen af.

 

Levertermijnen normaliseren opnieuw

De bevoorradingsproblemen en lange levertermijnen, die de bouw de voorbije twee jaar parten speelden, lijken grotendeels achter de rug. Vijftig procent van de bouwbedrijven ervaart de huidige levertermijnen als normaal, de overige bouwbedrijven beschouwen de huidige levertermijnen nog steeds als te lang.

In 35% van de bouwbedrijven zorgt dat desondanks niet voor bevoorradingsproblemen, omdat ze zich intussen aangepast hebben aan deze nieuwe realiteit, maar 13% ervaart deze situatie wel als problematisch. 2% van de bevraagde bouwbedrijven zegt dat de huidige situatie problematisch is én verwacht bovendien dat de levermijnen in het komende kwartaal nog gaan langer worden.

77,2% van de bouwbedrijven verwacht in het eerste kwartaal van 2023 nog langere levertermijnen dan normaal voor baksteen en dakpannen. 68,1% van de installateurs denkt dat de levertermijnen voor de installatiesector nog zullen langer worden.

Voor hout en staal lijkt de situatie opnieuw genormaliseerd, daar meldt respectievelijk 58,7% en 66,8% van de bouwbedrijven dat de levertermijnen opnieuw genormaliseerd zijn.

'Ondanks de betere levertermijnen en de afname van de bevoorradingsproblemen, moeten we toch waakzaam zijn', stelt Demeester. 'Op beide vlakken is de situatie nog steeds niet zoals voor de coronacrisis. Bouwers en verbouwers zullen dus af en toe rekening moeten houden met vertragingen als gevolg van de manke bevoorrading van bepaalde materialen.'