Overslaan en naar de inhoud gaan

Checkinhoudingsplicht.be ook voor buitenlandse onderaannemers

Checkinhoudingsplicht.be ook voor buitenlandse onderaannemers

Vanaf vrijdag 28 juni kan je via checkinhoudingsplicht.be nagaan of een buitenlandse onderneming sociale schulden heeft bij PDOK. Voor een buitenlandse werkgever is geen schulden hebben bij PDOK evenwel niet voldoende voor vrijstelling van inhouding. Hij moet ook nog altijd een geldige A1 kunnen voorleggen voor elke gedetacheerde werknemer.

Vanaf vrijdag 28 juni kan je via de online dienst checkinhoudingsplicht.be nagaan of een buitenlandse onderneming sociale schulden heeft bij PDOK (Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de Bestaanszekerheidsstelsels).

De raadpleging kan gebeuren via het intracommunautair btw-nummer van de onderneming of via het Belgisch KBO-nummer indien de buitenlandse onderneming daarover beschikt. Als de buitenlandse onderneming een sociale schuld heeft, is een inhouding van 35% verplicht.

 

Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden respecteren

Buitenlandse ondernemingen die personeel naar België detacheren dienen de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden te respecteren, waaronder ook de toekenning van het voordeel van de getrouwheidszegels als de activiteiten onder de bevoegdheid van het PC 124 vallen.

Buitenlandse bouwwerkgevers zijn bijgevolg verplicht om aangifte te doen bij de PDOK van de lonen voor de arbeidsprestaties in België en hierop de verschuldigde bijdrage te betalen, tenzij zij al een voordeel toekennen aan hun arbeiders vergelijkbaar met de getrouwheidszegels (bijvoorbeeld 13e maand, eindejaarspremie bovenop het normale loon).

Het effectief afdwingbaar maken van de inhoudingsplicht voor PDOK-schulden van buitenlandse werkgevers stond al sinds lang ingeschreven in het Plan Eerlijke Concurrentie voor de bouwsector

Inhoudingsplicht

Wanneer een buitenlandse werkgever schulden heeft bij PDOK, wordt dit door artikel 30bis aangemerkt als sociale schuld waarvoor een inhoudingsplicht geldt.

Om deze inhoudingsplicht tegenstelbaar te maken aan de medecontractant is echter een publicatie via een publiek toegankelijke databank vereist die bewijskracht heeft voor de toepassing van de inhoudingen.

Het effectief afdwingbaar maken van de inhoudingsplicht voor PDOK-schulden van buitenlandse werkgevers stond al sinds lang ingeschreven in het Plan Eerlijke Concurrentie voor de bouwsector. Vanaf eind juni 2024 is deze databank operationeel.

Voor een buitenlandse werkgever is geen schulden hebben bij PDOK evenwel niet voldoende voor vrijstelling van inhouding. Hij moet ook nog altijd een geldige A1 kunnen voorleggen voor elke gedetacheerde werknemer

Voor buitenlandse onderaannemers die personeel tewerkstellen moet je dus voortaan deze databank raadplegen alvorens hun factuur te betalen. Als de betrokken onderaannemer sociale schulden heeft moet 35% van het bedrag van de factuur ingehouden en doorgestort worden aan de RSZ.

Voor een buitenlandse werkgever is geen schulden hebben bij PDOK evenwel niet voldoende voor vrijstelling van inhouding. Hij moet ook nog altijd een geldige A1 kunnen voorleggen voor elke gedetacheerde werknemer.

De controle van de buitenlandse medecontractant is mogelijk via de bestaande online dienst checkinhoudingsplicht.be. Het is nog niet mogelijk buitenlandse ondernemingen op basis van hun intracommunautair btw-nummer toe te voegen aan de controlelijst waarmee je de controle van alle ondernemingen samen in die lijst kan doorvoeren op onze Embuild-website.

 


Ben je lid van Embuild Oost-Vlaanderen en heb je hier vragen over? Contacteer onze adviseurs.

Stel je vraag aan de sociaaljuridische dienst

Vul uw ondernemingsnummer in met alleen cijfers (dus geen BE of puntjes). Geen ondernemingsnummer? Tik dan "0".

Ben je nog geen lid van Embuild Oost-Vlaanderen?

Of je nu net gestart bent als ondernemer in de bouw of al verschillende jaren op de teller hebt, je doet er goed aan je te omringen met professionals.

We informeren jou, staan je bij met praktisch advies en voorzien je van een bouwdatabank met tientallen modelcontracten en documenten.

Ontdek vandaag nog alle voordelen van een lidmaatschap bij Embuild.