Overslaan en naar de inhoud gaan

Deze sociale voorzieningen moet je voorzien op wegenis- en infrastructuurwerven

Nieuwe preventiefiche biedt leidraad voor de juiste sociale voorzieningen op wegenis- en infrastructuurwerven

Er is een nieuwe, geactualiseerde preventiefiche betreffende sociale voorzieningen die moeten voorzien worden op wegenis- en infrastructuurwerken.

In de eerste helft van 2023 werden door Toezicht Welzijn op het Werk opvallend veel inbreuken vastgesteld wegens gebrekkige sociale voorzieningen.

Dat leidde niet enkel tot heel wat processen-verbaal en bijhorende boetes, in een aantal gevallen legde de Inspectie ook de werf stil. Waarbij vooral wegeniswerken en het leggen van diverse kabels en leidingen negatief scoorden. En dat is geen toeval. Het gaat immers vaak om werven die zich afspelen over verschillende korte trajecten in meerdere straten van een gemeente of een infrastructuurgebied.

 

Nieuwe preventiefiche

De regels voor sociale voorzieningen op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen werden vastgelegd in 2 belangrijke cao’s: die van 10 maart 2016 op de humanisering van de arbeid en een andere van 9 november 2017 met een aantal bijzondere bepalingen voor werven met een mobiel karakter en/of een grote territoriale spreiding.

Naar aanleiding van het stilleggen van een aantal werven voor het leggen van communicatiekabels werden door Embuild enkele overlegmomenten georganiseerd met zowel de betrokken aannemers, de Inspectie Toezicht Welzijn op het Werk, als welzijnsadviseurs van preventie-instituut Constructiv. En daar werd een akkoord bereikt over een praktisch werkbare interpretatie van beide voormelde cao’s.


Lid van Embuild Oost-Vlaanderen en vragen hierover? Contacteer onze adviseurs.

Stel je vraag aan de sociaaljuridische dienst

Vul uw ondernemingsnummer in met alleen cijfers (dus geen BE of puntjes). Geen ondernemingsnummer? Tik dan "0".