Overslaan en naar de inhoud gaan

Extra formaliteiten voor de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid

Extra formaliteiten voor de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid

Maak je gebruik van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid op werven? Dan moet je nu aan bijkomende formaliteiten voldoen.
 

Ondernemingen die de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing aanvragen voor ploegenarbeid op werven (zie de definitie hieronder) moeten een nominatieve lijst bijhouden met een aantal gegevens voor elke werknemer die ploegenarbeid op werven heeft verricht.

 

Wat bedoelt de wetgever met "ploegenarbeid"?

 • De onderneming moet het werk verrichten in één of meerdere ploegen van minstens twee personen (zonder rekening te houden met studenten en leerlingen in een stelsel van duaal leren). Merk hierbij op dat een ploeg kan gevormd worden door één werknemer en één zelfstandige/ bedrijfsleider. De vrijstelling kan echter wel alleen maar berekend worden op de bezoldigingen van de werknemer.
 • Deze personen moeten hetzelfde of complementair werk doen zowel qua inhoud als qua omvang.
 • De werknemers werken in onroerende staat verrichten op locatie (op werven).
 • Voor deze ondernemingen wordt een bruto uurloon van minstens 14,61 euro (kalenderjaar 2022) gelijkgesteld met een ploegenpremie. Dit bruto uurloon is een absoluut, forfaitair bedrag. Zo mag het bijvoorbeeld niet in relatie gebracht worden tot een weekstelsel (het arbeidsregime). Er mag bovendien geen rekening gehouden worden met eventuele premies, toeslagen, overloon, …

Opgelet!

 • Om van de maatregel te kunnen genieten, moeten alle werknemers die een ploeg vormen aan bovenstaande basisvoorwaarden. Voldoet één van hen hier niet aan, dan kan de vrijstelling ten aanzien van geen enkele werknemer toegepast worden. Deze basisvoorwaarden worden immers op gezamenlijke basis beoordeeld. Op dit principe bestaat één uitzondering: niet elke werknemer moet het minimum bruto uurloon verdienen. Uiteraard is de vrijstelling enkel van toepassing ten aanzien van die werknemers die aan het minimumbedrag komen.
 • De leden van de ploeg (team) moeten in principe allemaal hetzelfde uurrooster hebben.
 • Niet alleen de bouwsector in strikte zin (PC 124) komt dus in aanmerking, maar ook aanverwante sectoren (elektriciens, loodgieters, schilders, schoonmakers…).
 • Merk bovendien op dat op basis van deze bijkomende definitie het werk in één ploeg (bijvoorbeeld dagploeg) georganiseerd kan worden, dit in tegenstelling tot bij gewone ploegenarbeid. Bovendien dienen de werknemers niet noodzakelijk hetzelfde werk te doen qua inhoud en omvang, maar volstaat een complementariteit (bijvoorbeeld plaatsen van ramen: een ploeg van werknemers waarbij er enkele de ramen plaatsen en de anderen afkitten).

Extra formaliteiten

Recent werd beslist om de lijst van op te nemen gegevens uit te breiden. Zo zal pér werknemer moeten vermeld worden:

 • de volledige identiteit en het aantal uren dat de werknemer ploegenarbeid heeft verricht
 • het totaal aantal effectief gepresteerde arbeidsuren
 • de locatie van de werven
 • het bedrag van de belastbare bezoldigingen en de daarop ingehouden bedrijfsvoorheffing
 • het bedrag van het bruto uurloon
 • voor elke werf moet het bewijs ter beschikking gehouden worden dat, ofwel de werkmelding bij de RSZ werd gedaan, ofwel dat geen aanmelding vereist was

Deze nieuwe gegevens moeten maandelijks bijgehouden worden voor de lonen betaald vanaf 1 april 2022. Ze moeten niet ingediend worden, maar de fiscale administratie kan bij een controle steeds de juistheid van de gegevens vermeld in het document nagaan en daartoe de nodige bewijsstukken opvragen en onderzoeken.


Lid van Embuild Oost-Vlaanderen en vragen hierover? Contacteer onze adviseurs.

Stel je vraag aan de sociaaljuridische dienst

Vul uw ondernemingsnummer in met alleen cijfers (dus geen BE of puntjes). Geen ondernemingsnummer? Tik dan "0".