Overslaan en naar de inhoud gaan

Fors meer werknemers en zelfstandigen in de bouw de afgelopen 20 jaar

Vooruitzichten bouwsector ogen goed in 2022, 2023 en 2024

Het aantal werknemers in de bouw is tussen het eerste kwartaal van 2002 en het eerste kwartaal van 2022 met 11% toegenomen, terwijl het aantal zelfstandigen tijdens diezelfde periode met maar liefst 54% toenam.

Het aantal werkzame personen (werknemers en zelfstandigen samen) binnen de bouw groeide op 20 jaar tijd met 50.000 eenheden aan. Momenteel is de sector op zoek naar 18.000 extra medewerkers. 'Dankzij de relanceplannen en de ecologische doelstellingen zal er de komende jaren genoeg werk zijn in de bouw', zegt Niko Demeester, topman van de Confederatie Bouw. 'Daarom is de activering van binnenlands potentieel absoluut nodig.'

De bouw heeft de afgelopen 20 jaar niet alleen gemiddeld 1.000 jobs per jaar gecreëerd, er kwamen ook heel wat zelfstandigen bij in de bouw. Dat heeft te maken met de betrekkelijk beperkte opstartkosten die men als zelfstandige in de bouw heeft en het feit dat de sector nu eenmaal naar ondernemerschap neigt. Aanzienlijk wat werknemers die in loonverband werken in de bouw zetten nadien de stap naar het ondernemerschap.

Werknemers Zelfstandigen Werkzaam in de bouw
2002 (kwartaal 1) 196.300 53.000 249.200
2022 (kwartaal 2) 217.400 81.500 298.800

Vijfde best scorende sector

Wat de aangroei van het aantal werkzame personen betreft, is de bouw de vijfde best scorende sector tussen 2002 en 2022. Enkel de dienstensector (+967.200), de zakelijke dienstverlening (+471.000), de gezondheids- en welzijnszorg (+257.300) en overheid en onderwijs (+159.700) doen beter.

In de bouw moet je bovendien nog de gedetacheerden bijtellen: dat zijn er de afgelopen jaren gemiddeld zo’n 35.000 (loontrekkenden en zelfstandigen samen). In het eerste kwartaal van dit jaar waren er in ons land 25.642 gedetacheerde loontrekkenden en 11.733 gedetacheerde zelfstandigen actief.

Ook de overheden moeten een duit in het zakje doen door de vele inactieven te activeren, bij te scholen en/of om te vormen. Wie kan werken, moet werken

De bouw mag momenteel dan wel in stormweer zitten door de verhoogde prijzen van de bouwmaterialen en de verlengde levertermijnen, toch ziet de Confederatie Bouw de middellange en lange toekomst positief tegemoet. Het vrijgemaakte relancegeld, de ecologische doelstellingen en de vele, noodzakelijke renovaties van woningen, gebouwen en infrastructuur zullen voor extra werk zorgen.

Momenteel staan er in heel het land 18.000 vacatures open in onze sector. Naast de succesvolle wervingscampagnes van de regionale confederaties, heeft de sectorfederatie begin april, samen met de vakbonden, een tienjarige imagocampagne (‘De bouw kijkt verder’ / ‘Nous construisons demain’) opgestart om meer mensen naar de bouw te trekken.

debouwkijktverder.be

Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw: 'Ook de overheden moeten een duit in het zakje doen door de vele inactieven te activeren, bij te scholen en/of om te vormen. Wie kan werken, moet werken. En de bouw is daarvoor de uitgelezen sector. Het werk in de bouw is de afgelopen jaren fel veranderd: meer technologisch en dus ook lichter en properder. Het aantal profielen dat we nodig hebben is ook enorm gediversifieerd. Bovendien leiden steeds meer bouwbedrijven hun werknemers van nul op. Iedereen die gemotiveerd is om te werken, is welkom in de bouw.'


Coverfoto: © Safety My Priority.