Overslaan en naar de inhoud gaan

Geen ziektebriefje meer voor eerste dag arbeidsongeschiktheid? KMO's kunnen afwijken

Afschaffing ziektebriefje voor 1 dag een feit maar KMO’s kunnen van afwijking genieten

Binnenkort zullen werknemers geen ziektebriefje meer moeten voorleggen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval. En dat maximaal drie keer per kalenderjaar. Voor ondernemingen die op 1 januari van het jaar waarin zich de arbeidsongeschiktheid voordoet, minder dan vijftig werknemers tewerkstellen, is een mogelijkheid tot afwijking voorzien.

Binnenkort zullen werknemers geen ziektebriefje meer moeten voorleggen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval. En dat maximaal drie keer per kalenderjaar. Het federaal parlement keurde eind oktober het wetsontwerp goed dat deze vrijstelling invoert en die zowel zal gelden voor een arbeidsongeschiktheid van één dag, als voor de eerste dag van een langere afwezigheidsperiode.

De nieuwe wet is op 18 november in het Belgisch Staatsblad verschenen en zal dus op 28 november 2022 (10 dagen later) effectief van kracht worden.

Voorwaarde is wel dat de werkgever deze afwijking op de nieuwe wettelijke regeling opneemt in het arbeidsreglement of een ondernemings-cao

Is je werknemer binnen hetzelfde kalenderjaar een vierde keer afwezig, dan blijft hij verplicht om vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid een geneeskundig attest voor te leggen. Werknemers die van de vrijstelling gebruik wensen te maken, dienen wel onmiddellijk aan hun werkgever mee te delen op welk adres ze tijdens de eerste dag van arbeidsongeschiktheid verblijven.

 

Afwijking mogelijk voor KMO’s

Voor ondernemingen die op 1 januari van het jaar waarin zich de arbeidsongeschiktheid voordoet, minder dan vijftig werknemers tewerkstellen, is een mogelijkheid tot afwijking voorzien.

KMO’s zullen op die manier dus nog steeds een geneeskundig attest kunnen blijven eisen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Voorwaarde is wel dat de werkgever deze afwijking op de nieuwe wettelijke regeling opneemt in het arbeidsreglement of een ondernemings-cao.

 

Modelclausule om op te nemen in Arbeidsreglement

En voor bouwondernemingen met minder dan twintig werknemers is er nog een extra reden om deze afwijking te voorzien. Zij kunnen immers het gewaarborgd loon laten terugbetalen via hun patronale vereveningsdienst (PVD).

 


Nog niet bij een patronale vereveningsdienst aangesloten? Sluit dan gratis aan bij Patrokov


 

Een PVD zal geen terugbetaling doen zonder medisch attest. Een onderneming die op terugbetaling rekent, zal dus in haar arbeidsreglement absoluut een bepaling moeten opnemen dat een ziektebriefje ook verplicht blijft bij arbeidsongeschiktheid van korte duur. We bezorgen je hierbij een rechtstreekse link naar de door Embuild uitgewerkte (+) modelclausule.

De ondernemingen zullen hiervoor de standaardprocedure voor het wijzigen van het arbeidsreglement moeten volgen en kunnen dus best snel reageren. Als de procedure vóór de bekendmaking wordt gestart, moet worden bepaald dat deze wijziging van het arbeidsreglement tegelijk met de wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid in werking treedt.


Lid van Embuild Oost-Vlaanderen en vragen hierover?