Overslaan en naar de inhoud gaan

Jobstudent aannemen? Hier moet je op letten

Jobstudent aannemen? Hier moet je op letten

De zomervakantie sluipt dichterbij. Wil je tijdens de vakantieperiode een jongere via een studentenovereenkomst in de bouw (PC 124.00) aannemen? Vraag onze informatienota op en gebruik onze modelovereenkomst.

Studenten mogen maximaal 475 uren over het hele kalenderjaar worden tewerkgesteld voor zover de tewerkstelling plaatsvindt gedurende de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen.

Om een student tewerk te stellen, moet een schriftelijke overeenkomst voor bepaalde duur worden gesloten en moet de Dimona-aangifte worden verricht.

De student geniet een specifieke loonschaal. Dit barema is van toepassing op de studenten, ongeacht de periode van hun tewerkstelling. Het bedrag van het uurloon van een student bedraagt op 1 juli 2021:

  • € 9,664 voor een student die geen bouwopleiding volgt
  • € 10,534 voor een student die wel een bouwopleiding volgt

Voor zover de tewerkstelling van een student niet langer duurt dan 475 uren is zij niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen, noch aan bedrijfsvoorheffing. Voor deze tewerkstelling is echter een solidariteitsbijdrage van 8,13% verschuldigd, waarvan 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student.

Verboden werkzaamheden voor jobstudenten

Bepaalde gevaarlijke taken mogen niet uitgevoerd worden door jobstudenten. Deze beperkingen gelden niet voor de studenten-werknemers van 18 jaar en ouder die een studierichting volgen welke overeenstemt met het werk waarvoor de verbodsbepaling geldt, op voorwaarde dat ze door een ervaren werknemer worden begeleid.

De verboden werkzaamheden worden opgesomd in onze nota.

Nota studentenarbeid en modelovereenkomst

De nota over studentenarbeid en de modelovereenkomst studentenarbeid kan je als lid van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen opvragen bij Els Van Heck en Marie Van Looy.

Lid van Embuild Oost-Vlaanderen en vragen hierover? Contacteer onze adviseurs.