Overslaan en naar de inhoud gaan

Kmo's kunnen gemakkelijker toegang krijgen tot overheidsopdrachten

Kmo's krijgen gemakkelijker toegang tot overheidsopdrachten

Embuild is tevreden dat kmo's gemakkelijker toegang zullen krijgen tot overheidsopdrachten. 'Zeker voor de bouw, dé kmo-sector bij uitstek, is dat van groot belang', benadrukt Embuild-CEO Niko Demeester.

Met zijn 128.000 bedrijven is de bouw een kmo-sector bij uitstek. De bouw staat in voor 20% van alle ondernemers in België en de bouwwerkgevers tellen gemiddeld 7 werknemers, tegenover 14 in de rest van de privésector.

'Toch hebben heel wat kmo’s uit de bouw geen goede toegang tot overheidsopdrachten. De belangrijkste belemmeringen hiervoor zijn de administratieve lasten, het ontbreken van voorschotten, lange en niet nagekomen betalingstermijnen, een gebrek aan transparantie en informatie en een gebrek aan compensatie voor kosten gemaakt tijdens de procedure', legt Embuild-CEO Niko Demeester uit.


» Werken voor de overheid? Vraag via Embuild Oost-Vlaanderen je erkenning voor overheidsopdrachten aan

Een goed functionerende markt van overheidsopdrachten is van belang voor de overheden in ons land en voor de deelnemende bouwbedrijven

Voorschotten en vergoedingen

Embuild is dan ook tevreden dat een wetsontwerp van premier De Croo en de vicepremiers De Sutter en Clarinval daar een mouw aan past. Zo zullen overheden voorschotten van verschillende omvang kunnen betalen, afhankelijk van de omvang van de onderneming. Daarmee komt de federale regering tegemoet aan de behoefte om de liquiditeit van de kmo’s te vergroten.

Daarnaast komt er een vergoeding voor bepaalde intellectuele inspanningen, zoals het maken van maquettes, prototypes of tekeningen. Op die manier worden gemaakte kosten in het kader van de deelname aan overheidsopdrachten voor een stuk gecompenseerd.

 

Transparantie

Tot slot verhoogt ook de transparantie bij overheidsopdrachten. Onmiddellijk na het indienen van de offertes krijgt elke deelnemende onderneming zijn individuele positie in de voorlopige rangschikking te weten. Dat geldt wel enkel bij procedures waarbij de prijs het enige criterium is. Die transparantie laat ondernemingen toe om werken beter in te plannen, temeer omdat de verbintenistermijnen met 180 dagen zeer lang zijn en op de koop toe regelmatig worden verlengd.

'Een goed functionerende markt van overheidsopdrachten is van belang voor de overheden in ons land en voor de deelnemende bouwbedrijven. Het is zeer belangrijk dat kmo’s daarbij meer kansen krijgen. Het is dan ook goed dat hun deelname aan overheidsopdrachten via deze maatregelen verder wordt gestimuleerd', besluit Demeester.