Overslaan en naar de inhoud gaan

Ploegenarbeid op werven in de bouwsector

Extra formaliteiten voor de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid

Belangrijke lastenverlaging voor bouwbedrijven wanneer een ploeg - minstens twee werknemers - werken in onroerende staat uitvoert op locatie.

Sinds enkele jaren komt ploegenarbeid in de bouwsector in aanmerking voor een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Deze vrijstelling vormt een belangrijke lastenverlaging voor de bouwondernemingen en is het resultaat van het lange lobbywerk van Embuild om de werkgeverslasten te verlagen om zo de sociale fraude en sociale dumping te bestrijden.

 

Principe

De lastenverlaging voor de uitvoering van werken in onroerende staat wordt niet toegekend in de vorm van een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen, maar wel in de vorm van een gedeeltelijke niet-doorstorting van ingehouden bedrijfsvoorheffing. De werkgever houdt de bedrijfsvoorheffing in op het loon van de werknemers volgens de normale barema’s, maar moet een deel van deze ingehouden voorheffing niet doorstorten aan de overheid.

 

Bewijsstukken

De werkgever die aanspraak wenst te maken op de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid, draagt de bewijslast ervan. Hij moet het bewijs kunnen leveren van de feitelijke elementen die aanleiding geven voor de vrijstelling. Registratie op de werven is daarbij een mogelijk bewijsmiddel.

De werkgever moet ook een nominatieve lijst ter beschikking van de administratie houden met daarin, per maand, een aantal gegevens voor elke werknemer die ploegenarbeid op werven heeft verricht.

Oorspronkelijk moest slechts een beperkt aantal gegevens vermeld worden maar sinds 1 april 2022 is de lijst van op te nemen gegevens veel uitgebreider geworden. Embuild heeft een model van nominatieve lijst uitgewerkt dat als voorbeeld kan gebruikt worden bij het naleven van deze verplichting.

Toegang tot de bouwdatabank is exclusief voor leden van Embuild.

Ben je lid, maar vind je je inloggegevens niet meteen terug? Neem dan contact met ons op.


Bibliotheek > BTW en fiscaliteit > Loonfiscaliteit > Ploegenarbeid op werven


Lid van Embuild Oost-Vlaanderen en vragen hierover? Contacteer onze adviseurs.

Stel je vraag aan de sociaaljuridische dienst

Vul uw ondernemingsnummer in met alleen cijfers (dus geen BE of puntjes). Geen ondernemingsnummer? Tik dan "0".