Overslaan en naar de inhoud gaan

Stad Gent zoekt grond voor studentenhuisvesting

Stad Gent zoekt grond voor studentenhuisvesting

De stad Gent wil iets doen aan de grote vraag naar studentenhuisvesting en zoekt daarom percelen in de buurt van een studentencampus.

In Gent zijn de afgelopen 20 jaar 34.000 studenten bijgekomen en maar 3.800 extra kamers. Er is dan ook een groot tekort aan studentenhuisvesting. De Arteveldestad wil daar iets aan veranderen en doet een oproep naar eigenaars van percelen in de buurt van een studentencampus. Via een begeleidingstraject zal de stad optreden als matchmaker tussen eigenaars en projectontwikkelaars.

 

Hoe dien je je aanvraag in?

  • Stuur een mail aan ruimtevoorstudenten@stad.gent, met vermelding van het exacte adres en/of kadasternummer van het perceel. Dat nummer vind je bijvoorbeeld in de tool Vastgoedinformatie (bij ‘ligging’).
  • Vermeld in de onderwerpregel ‘oproep terreinen studentenhuisvesting’.
  • Doe dit vóór 1 juli 2022.

Ben je eigenaar van een groot stuk grond en zoek je naar een mogelijke ontwikkeling?

Selectieprocedure

 

Vanaf 1 juli 2022

De stad Gent screent alle aanvragen op basis van de hierboven genoemde criteria. De handleiding geeft een indicatie van hoe we de inpasbaarheid in de buurt inschatten.

Ten laatste 1 oktober 2022

Je krijgt een gemotiveerd antwoord of je perceel al dan niet geselecteerd is.

1 oktober - begin 2023

Voor elk geschikt perceel maken we concrete ontwerprichtlijnen op. Dat koppelt de stad ten laatste terug begin 2023.

Voorjaar 2023

De stad Gent lanceert een oproep naar mogelijke projectontwikkelaars en ontwerpers voor studentenhuisvesting op je terrein. De stad helpt bij het vinden van een kwalitatieve match.