Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijke werkloosheid energie tot eind dit jaar

Tijdelijke werkloosheid energie tot eind dit jaar

Energie-intensieve bedrijven kunnen tot het einde van dit jaar gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid energie. Dit bijzonder stelsel is soepeler dan bestaande regelingen van tijdelijke werkloosheid.

Tijdelijke werkloosheid energie

Een van de maatregelen die de regering heeft genomen om de impact van de energiecrisis te verlichten betreft de invoering van een systeem van tijdelijke werkloosheid energie voor de periode 01.10.2022 - 31.12.2022.

 

Welke bedrijven komen in aanmerking?

De bedrijven die in aanmerking komen zijn de energie-intensieve bedrijven die operationele verliezen lijden wegens de stijging van aardgas- en elektriciteitskosten. Concreet moet het bedrijf kunnen aantonen dat:

 • de aankoop van energieproducten (met inbegrip van energieproducten andere dan aardgas en elektriciteit) ten minste 3% van de toegevoegde waarde voor het kalenderjaar 2021 uitmaakt
 • of de definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin men gebruik maakt van de regeling tijdelijke werkloosheid energie is verdubbeld ten opzichte van hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.

De werknemer zal in het stelsel energie een hogere uitkering genieten (70% in plaats van 65%) dan bij klassieke tijdelijke werkloosheid en heeft recht op een supplement van minimum 6,22 euro ten laste van de werkgever, tenzij het Fonds voor Bestaanszekerheid een supplement betaalt

Wat zijn de formaliteiten?

Het gaat om een bijzondere regeling van economische werkloosheid waarbij de normale kennisgevingen van toepassing zijn.

 • Ten minste 3 dagen vooraf (kennisgeving niet inbegrepen): kennisgeving van de voorziene werkloosheid.
 • Je moet ten minste drie dagen vooraf een elektronische mededeling (via het web of via batch) van de voorziene economische werkloosheid versturen naar de RVA.
 • Maandelijkse mededeling van de 1ste effectieve werkloosheidsdag wegens economische oorzaken aan de RVA.
 • Bijkomend moet de werkgever vooraf (ten minste 5 kalenderdagen voor de eerste kennisgeving) een formulier C106A-Energie indienen bij de RVA met verklaring op eer aan de voorwaarden te voldoen.
 • Het is belangrijk dat je dat formulier indient bij de RVA. Als je dat niet hebt gedaan, kan je geen gebruikmaken van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie.
 • Met het formulier C106A-Energie verklaar je aan de RVA op eer dat je aan de definitie van een energie-intensief bedrijf voldoet. Je hoeft geen stukken toe te voegen bij het formulier. Je moet die stukken wel ter beschikking houden van de RVA die ze kan opvragen en controleren.
 • De beperkingen qua duur die gelden voor de klassieke tijdelijke werkloosheid gelden ook voor de regeling energie met als belangrijk verschil dat verplichte werkweek vervalt (kennisgevingen moet wel tijdig hernieuwd worden).
 • Voor de bedienden moet de werkgever niet bijkomend aantonen een bedrijf in moeilijkheden te zijn.
 • Tot 31.12.2022 moet je geen maandelijkse controlekaart C3.2A aan jouw werknemers bezorgen.

 

Welke regeling kan je invoeren?

 • Een regeling van volledige schorsing invoeren voor maximum vier weken.
 • Een regeling van gedeeltelijke arbeid, waarbij er minder dan drie arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per twee weken wordt gewerkt (regeling ‘grote schorsing’), invoeren voor maximum drie maanden.

Bij het bereiken van die termijn van vier weken of drie maanden kan je onmiddellijk aansluitend een nieuwe regeling van volledige schorsing of gedeeltelijke arbeid invoeren zónder eerst een verplichte werkweek in te voeren.

 

Hoeveel bedraagt de uitkering voor de werknemer?

De werknemer zal in het stelsel energie een hogere uitkering genieten (70% in plaats van 65%) dan bij klassieke tijdelijke werkloosheid en heeft recht op een supplement van minimum 6,22 euro ten laste van de werkgever, tenzij het Fonds voor Bestaanszekerheid een supplement betaalt.

Voor de arbeiders van het PC 124 kent Constructiv al een aanvullende vergoeding toe die voldoende hoog is, voor zover de arbeider een legitimatiekaart rechthebbende heeft en zijn recht op een aanvullende vergoeding nog niet heeft uitgeput. Constructiv is momenteel nog in bespreking met de uitbetalingsinstellingen hoe de betaling aan de niet-rechthebbende arbeiders zal verlopen. Meer info hierover volgt.

Meer info vind je ook op het infoblad van de RVA.

 

Lees ook: Tijdelijke werkloosheid arbeiders wegens werkgebrek om economische redenen


Vragen hierover en lid van Embuild Oost-Vlaanderen? Neem dan contact met ons op.