Overslaan en naar de inhoud gaan

Vaders hebben recht op 20 dagen geboorteverlof sinds 1 januari 2023

Vaders hebben 20 dagen geboorteverlof sinds 1 januari 2023

Vaders en meeouders hebben sinds 1 januari 2023 recht op 20 dagen geboorteverlof.

Werknemers

Sinds 1 januari 2023 heb je als vader of meeouder* recht op 20 werkdagen geboorteverlof (ook gekend als vaderschapsverlof).

  • Voor meerlingen blijft het aantal ook op 20 dagen geboorteverlof staan.
  • Het verlof moet opgenomen worden binnen de 4 maanden vanaf de dag van de bevalling.
  • De 20 dagen mogen in één keer of verspreid opgenomen worden. Je moet het per volledige werkdag opnemen.

Tijdens de eerste drie dagen van het geboorteverlof krijgt je jouw volledige loon van je werkgever. Tijdens de volgende dagen ontvang je een uitkering van jouw ziekenfonds.

*Een meeouder is de partner die geen wettelijke afstammingsband heeft met het pasgeboren kind van de moeder.

 

Zelfstandigen

Ook als zelfstandige kan je tijdelijk jouw beroepsactiviteit onderbreken na de geboorte van een kind waarmee je een afstammingsband of een band van meeouderschap hebt. Je krijgt gedurende een periode van 20 dagen een uitkering van jouw socialeverzekeringsfonds.