Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwde nota met instructies voor de technische keuring van torenkranen

Torenkraan

De vernieuwde nota heeft vooral de bedoeling dat de technische verslagen begrijpelijker worden en streeft meer uniformiteit na onder de EDTC's (Externe Diensten voor Technische Controle).

Na meer dan twee jaar van intens overleg tussen de diensten van enerzijds FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en anderzijds FOD Economie, werd onlangs een akkoord bereikt over een nieuwe nota met instructies aan de Externe Diensten voor Technische Controle (EDTC’s), met betrekking tot de keuring van torenkranen. Een groot deel van deze nota werd van kracht op 1 maart jl. Een aantal andere punten zal pas in werking treden op 1 september 2021.

Het gaat om een nota die de bestaande nota’s van onder meer 1992 en 1995 vervangt en die focust op de rapportering door de EDTC’s van de keuring van torenkranen in het kader van de artikelen 280 en 281 van het ARAB.

Het is vooral de bedoeling dat de technische verslagen - die zowel op papier als elektronisch mogen worden afgeleverd - begrijpelijker worden voor de beheerder van de torenkraan en dat het besluit van de controle onmiddellijk duidelijk wordt. De bevoegde overheidsdiensten willen met de nieuwe nota ook meer uniformiteit creëren in de aanpak en rapportering door de verschillende EDTC’s die in België actief zijn.

Niet onbelangrijk: de zogeheten snelmontagekranen (die zichzelf rechttrekken) worden buiten het toepassingsgebied van de nota gehouden.