Overslaan en naar de inhoud gaan

Sociale lasten PC 124 voor 2e kwartaal van 2021

Sociale lasten en S-waarde bouw

De nieuwe tabellen met de sociale lasten (PC 124) en de S-waarden bouw zijn beschikbaar op de website.

De nieuwe tabellen met de sociale lasten (PC 124) geldig voor het 2e trimester 2021 zijn beschikbaar. De enige wijziging ten opzichte van de vorige tabellen is een correctie wat betreft de bijdrage aan het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen voor de financiering van de tijdelijke werkloosheid. Uit de publicatie van de bijdragetarieven door de RSZ is gebleken dat deze bijdrage voor 2021 slechts 0,14% bedraagt (0,13% + 0,01% loonmatiging), in plaats van de eerder gecommuniceerde 0,15%.

Deze kleine correctie in de sociale lasten enerzijds en het feit dat de lonen in het PC 124 voor het 2e opeenvolgende kwartaal ongewijzigd bleven (niet toepassing negatieve index), hebben een minieme daling van de S-waarden Bouw tot gevolg.

Je kan exclusief als lid van de Confederatie de tabellen met sociale lasten en de S-waarden van de databank downloaden: