Overslaan en naar de inhoud gaan

Tóch opnieuw verplicht: het register bijhouden van buitenlandse arbeidskrachten

Toch opnieuw verplicht: het register bijhouden van buitenlandse arbeidskrachten

Je reinste Kafka. De RSZ draait de beslissing terug dat Belgische opdrachtgevers het Register niet meer moeten bijhouden.

De RSZ meldt dat Belgische opdrachtgevers (doorgaans hoofdaannemers) tóch weer het befaamde register van buitenlandse arbeidskrachten moeten bijhouden én hun Passenger Locator Forms moeten controleren, in het kader van de strijd tegen COVID-19.

De maatregel heeft betrekking op alle zelfstandigen en werknemers die hun hoofdverblijfplaats buiten België hebben, met uitzondering van mensen die vallen onder het statuut van grensarbeider of die minder dan 48 uur in ons land zullen vertoeven.

De Confederatie Bouw heeft deze gang van zaken aangeklaagd en haar hoop uitgedrukt dat de kafkaiaanse beslissing wordt teruggedraaid.

Onderling samenwerkingsakkoord

Op 28 juli jongstleden was er nochtans een nieuw ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad verschenen, dat vermeldde dat Artikel 3 van het MB van 28/10/2020 - dat sloeg op deze verplichte registratie - werd opgeheven. Maar nu hebben de verschillende regeringen die ons land rijk is, de maatregel weer ingevoerd via de Artikels 28 t.e.m. 30 in een “onderling samenwerkingsakkoord”. Bovendien werd over de herinvoering van het register door geen enkel kabinet gecommuniceerd.

De Confederatie Bouw heeft deze gang van zaken dan ook reeds aangeklaagd en haar hoop uitgedrukt dat de kafkaiaanse beslissing snel wordt teruggedraaid. Niet in het minst omdat onze bouwbedrijven reeds met verschillende andere administratieve verplichtingen rekening moeten houden, zoals de werfmelding 30bis, de Limosa-melding door hun buitenlandse onderaannemers en de Checkinatwork voor werven van meer dan 500.000 euro.

Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.
Els Van Heck

Els Van Heck

Manager dienstverlening, belangenbehartiging en personeelsbeleid

09 244 45 03 · 0474 98 92 23

Stuur Els een mail