Overslaan en naar de inhoud gaan

Telewerk verplicht vanaf 22 november 2021

Telewerk

Door de aanhoudende en groeiende druk op de ziekenhuizen zag de federale regering zich genoodzaakt om de coronamaatregelen weer aan te scherpen, waaronder het verplicht thuiswerk.

Voor wie is het telewerk verplicht?

Telewerk is opnieuw verplicht voor alle werkgevers en voor alle personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij telewerk onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Organisatie van terugkeermomenten

In afwijking op de verplichting van telewerk mag de werkgever terugkeermomenten organiseren voor de telewerkbare functies, met als doel het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de teamgeest.

Deze terugkeermomenten mogen maximum één dag per week per persoon bedragen tot en met 19 december 2021, en maximum twee dagen per week per persoon vanaf 20 december 2021.

Tot en met 12 december 2021 mag per dag maximum 20% van de medewerkers voor wie telewerk verplicht is, in de vestigingseenheid aanwezig zijn. Vanaf 13 december wordt dit 40 %. Om dat percentage te berekenen, moet er geen rekening worden gehouden met de personen die omwille van de aard van hun job of met het oog op de continuïteit in de bedrijfsvoering absoluut niet kunnen telewerken.

In kmo's met minder dan 10 personen mogen maximum 5 personen met een telewerkbare functie tegelijk aanwezig zijn.

De organisatie van de terugkeermomenten gebeurt in onderling overleg met de werknemer. Men kan het terugkeermoment dus niet verplichten. De regels van het sociaal overleg worden in acht genomen.

Telewerkers die terugkeren naar de arbeidsplaats moeten vooraf de nodige instructies krijgen over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer in alle veiligheid te laten verlopen.  Wij verwijzen hiervoor naar de generieke gids.  Alleszins moeten zij geïnformeerd worden dat ze in geen geval mogen terugkeren naar de arbeidsplaats als ze zich ziek voelen of ziektesymptomen vertonen of zich in een quarantainesituatie bevinden.

Daarenboven moeten verplaatsingen van en naar de arbeidsplaats met het openbaar vervoer tijdens piekuren of carpoolen vermeden worden.

Attestatie door de werkgever

Aan de personen met een niet-telewerkbare functie, die werkzaam zijn op de vestigingseenheid, bezorgt de werkgever een attest of een ander bewijsstuk dat de noodzaak van de aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt.

Een modelattest staat online bij FOD WASO: attest_telewerknietmogelijk.docx (live.com).

Voor de personen die tewerkgesteld zijn op de werven moet een dergelijk attest dus niét worden afgeleverd.

Ook telewerkers die gebruik maken van een terugkomdag, hoeven geen attest op zak te hebben. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid wel moeten kunnen verantwoorden.

Het telewerk dient geregistreerd via de speciale tool die ten laatste op woensdag 24 november online zal staan bij de RSZ. Deze verplichting geldt niet voor kmo’s waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, ongeacht de arbeidsrelatie

Telewerkaangifte coronavirus: uiterlijk op 30 november!

Het telewerk dient geregistreerd via de speciale tool die ten laatste op woensdag 24 november online zal staan bij de RSZ. Deze verplichting geldt niet voor kmo's waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, ongeacht de arbeidsrelatie. Alle andere werkgevers moeten maandelijks een aantal gegevens aan de RSZ meedelen:

  • aantal personen werkzaam bij de onderneming (per vestigingseenheid).
  • aantal personen werkzaam bij de onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is (per vestigingseenheid).
  • De aangifte voor de periode van 22 november 2021 tot en met 31 december 2021 heeft betrekking op de situatie op woensdag 24 november 2021 en moet uiterlijk worden ingediend op dinsdag 30 november 2021.
  • De volgende aangiften hebben betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en moeten uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.
  • Als er niets is gewijzigd sinds de laatste geldige aangifte, is de werkgever niet verplicht een nieuwe aangifte te doen.
  • Belangrijke opmerking: onderaannemers, vennoten, uitzendkrachten worden enkel aangegeven indien ze op structurele basis op de vestigingseenheid werken, dus niet op werven.

Instructies, veel gestelde vragen en de tool voor de aangifte zelf vindt u op: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm