Overslaan en naar de inhoud gaan

Telewerkaangifte voor elke werkgever, uiterlijk tegen 6 mei

Home office

Alle werkgevers dienden vanaf de maand april twee cijfers mee te delen aan de RSZ: het aantal personen (per vestigingseenheid) en het aantal personen die een functie uitoefenen die niet "telewerkbaar" is. Voor de maand mei dient dit uiterlijk op 6 mei te worden aangegeven.

Alle werkgevers dienen vanaf de maand april voor elke maand een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen:

 • aantal personen (per vestigingseenheid)
 • aantal personen die een functie uitoefenen die niet "telewerkbaar" is (per vestigingseenheid)

De sociale inspectiediensten zullen deze data als referentiepunt hanteren wanneer zij het naleven van het telewerk controleren. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden.

De telewerkaangifte is ook verplicht voor bouwbedrijven met enkel arbeiders. Hoewel evident dat arbeiders niet van thuis kunnen werken, moet ook dan de corona telewerkaangifte gebeuren.

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.

 • De situatie op 01/04/2021 dient aangegeven op uiterlijk 06/04/2021
 • De situatie op 03/05/2021 dient aangegeven op uiterlijk 06/05/2021
 • De situatie op 01/06/2021 dient aangegeven op uiterlijk 06/06/2021
Welke personen?
 • Het gaat om een "foto" van jouw onderneming op de eerste werkdag van de maand
 • Je vermeldt het totale aantal werknemers die de onderneming in dienst heeft (= gebonden door een arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst, statuut, …). Langdurig zieken en personen in tijdskrediet worden ook meegeteld, evenals medewerkers met een ambulante functie (vb koeriers, inspecteurs,…).
 • Maakt jouw onderneming op een structurele basis gebruik van uitzendkrachten of werkt er structureel personeel van een andere werkgever in uw vestigingseenheid (bijvoorbeeld onderaannemers, gedetacheerden, bewakingspersoneel, …), dan voeg je het aantal, dat op vermelde data bij je actief is, toe aan het totaal.
 • Dit geldt ook indien er in jouw onderneming personen op zelfstandige basis structureel aan het werk zijn (consultants, vennoten, ...). Het gaat dus niet om punctuele aanwezigheden, zoals voor herstellingen, schoonmaak, onderhoud, ...
Niet-telewerkbare functie?
 • Elke functie die van nature ter plaatse moet uitgevoerd worden zoals arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg...
 • Het gaat om een "foto" van het aantal personen werkzaam in uw onderneming op de eerste werkdag van de maand.
 • Personen die uitzonderlijk aanwezig zijn omdat zij bijvoorbeeld materiaal moeten ophalen, bepaalde documenten uitprinten of een evaluatiegesprek moeten houden, kunnen dit verantwoorden en worden niet opgenomen in het aantal niet-telewerkbare functies. Hetzelfde geldt voor directieleden en personen die behoren tot het lijnmanagement (bijvoorbeeld ploegbazen, teamchefs, ...).

De RSZ heeft hierover ook een FAQ-pagina aangemaakt die u hier kan raadplegen.

Hoe aangeven?

Niet helemaal duidelijk? De RSZ heeft hiervoor een stap-voor-stap-gids aangemaakt.

 • Log pas in nadat je op de knop onder 'Corona telewerkaangifte' hebt geklikt
 • Heb je nog geen login? Surf dan eerst naar https://csam.be/nl/index.htm
Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.