Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijke werkloosheid als een kind niet naar school of opvang kan

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Nu er maatregelen genomen worden op het niveau van de scholen om de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus tegen te gaan, zijn de regels over de tijdelijke werkloosheid in dergelijke gevallen meer dan ooit actueel.

Tijdens de eerste lockdown had de regering het corona-ouderschapsverlof uitgewerkt. Deze regeling is afgelopen eind september 2020 en vanaf oktober vervangen door een regeling waarbij de werknemer het recht heeft om van het werk afwezig te zijn als hij moet instaan voor de opvang van zijn kind dat door coronamaatregelen niet naar school of de opvang kan gaan.

De werknemer heeft dan geen recht op loon ten laste van zijn werkgever, maar kan aanspraak maken op een uitkering tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Deze regeling geldt (voorlopig) tot eind maart 2021.

Dat het kind moet thuisblijven moet te wijten zijn aan ofwel de sluiting van de betrokken instelling om coronaredenen ofwel het feit dat het kind zelf in quarantaine of isolatie moet.

Concreet is in de volgende gevallen tijdelijke werkloosheid mogelijk voor de werknemer die moet instaan voor de opvang van zijn kind:

  • Het minderjarig kind met wie hij samenwoont kan niet naar het kinderdagverblijf of naar de school gaan.
  • Het minderjarig kind met wie hij samenwoont moet afstandsonderwijs volgen.
  • Het gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, kan niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan.
  • Het gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, kan een intramurale of extramurale dienstverlening georganiseerd of erkend door de gemeenschappen niet volgen.

Dat het kind moet thuisblijven moet te wijten zijn aan ofwel de sluiting van de betrokken instelling om coronaredenen ofwel het feit dat het kind zelf in quarantaine of isolatie moet.

Om van het recht gebruik te maken moet de werknemer zijn werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en hem het formulier bezorgen dat de sluiting van de instelling of de quarantaine van het kind bevestigt. De werkgever moet geen mededeling doen of formulieren opsturen aan de RVA. Hij moet enkel de uren tijdelijke werkloosheid aangeven op het einde van de maand (vereenvoudigde procedure). De documenten moet hij wel bijhouden voor eventuele controle achteraf.

Belangrijke opmerking: beide ouders kunnen niet tegelijkertijd van het recht gebruikmaken.

Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.