Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitkering coronapremies: deadline is 31 maart

Uitkering coronapremies: deadline is 31 maart

Werkgevers die de coronapremie nog niet hebben uitgekeerd, in de vorm van consumptiecheques, hebben nog tijd tot 31 maart 2022. Nadien zal het niet meer mogelijk zijn om de coronapremies aan gunstige sociale en fiscale voorwaarden uit te keren.

PC 124

Het sectorakkoord dat vorig jaar in het PC 124 is afgesloten, kende aan de arbeiders onder bepaalde voorwaarden een coronapremie toe: een basispremie van 150 euro en een supplementaire premie van 150 euro áls het bedrijf geen verlies gemaakt had in 2020.

Daarnaast voorzag het akkoord in het PC 124 in de eenmalige toekenning van ecocheques (130 euro) als compensatie voor de niet-retroactiviteit van de loonsverhoging van 0,4%.

PC 149.01

De toekenning van een coronapremie zat eveneens vervat in de sectorakkoorden voor de arbeider van het PC 149.01: een basispremie van 300 euro en een supplementaire premie van 100 euro als het bedrijf geen verlies had in 2020.

PC 200

Voor de bedienden van het PC 200 ging het om 125 euro of 250 euro, op voorwaarde dat het bedrijf zowel in 2019 als 2020 een positieve bedrijfswinst had én de omzet respectievelijk met minstens 5 of 10% gestegen was.

Werkgevers die om welke reden ook dit nog niet zouden gedaan hebben, willen we hierbij nog eens herinneren aan hun cao-verplichtingen en aansporen dit spoedig te regulariseren

Deadline: 31 maart 2022

Al deze voordelen moesten volgens de sectorale cao’s normalerwijze al in december 2021 zijn toegekend. Werkgevers die om welke reden ook dit nog niet zouden gedaan hebben, willen we hierbij nog eens herinneren aan hun cao-verplichtingen en aansporen dit spoedig te regulariseren.

We wijzen hierbij op de reglementaire deadline van 31 maart 2022 om de coronapremies onder de vorm van consumptiecheques uit te keren. Na die datum zal het niet meer mogelijk zijn om de coronapremies nog aan gunstige sociale en fiscale voorwaarden uit te keren en zal bij regularisatie op een later ogenblik de kost voor de werkgever veel hoger uitvallen.

 

Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.
Els Van Heck

Els Van Heck

Manager dienstverlening en personeelsbeleid

09 244 45 03 · 0474 98 92 23

Stuur Els een mail