Overslaan en naar de inhoud gaan

Vaccinatieverlof goedgekeurd door het Parlement

Vaccinatieverlof goedgekeurd

De Kamer heeft op donderdag 25 maart de wet goedgekeurd die werknemers het recht op klein verlet verschaft met het oog op het toegediend krijgen van een coronavaccin. De wet treedt pas effectief in werking op de dag dat ze in het Staatsblad wordt bekendgemaakt.

De werknemer zal het recht hebben om van het werk afwezig te zijn, met behoud van zijn normaal loon, gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie. De Confederatie Bouw wees eerder al op het feit dat de specifieke werkomstandigheden in de bouw het niet evident maken om de afwezigheid tijdens de dagen van de vaccinatie tot een minimum te beperken. Het cruciaal belang van een voldoende graad aan vaccinatie van de bevolking primeert evenwel.


Lees ook: Sociale partners akkoord over vaccinatieverlof

Praktische toepassing vaccinatieverlof

Voor de Confederatie Bouw is het belangrijk dat de werknemer zijn werkgever moet verwittigen van zodra hij kennis heeft van het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie. Op vraag van de werkgever dient de werknemer de bevestiging van de afspraak voor te leggen om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend. Om privacyredenen mag de werkgever op geen enkele manier een kopie maken van de afspraakbevestiging. Hij mag evenmin de reden van het klein verlet registreren.

De minister van Werk heeft aangekondigd dat op de website van de FOD Werk een Q&A zal gepubliceerd worden over de praktische toepassing van het vaccinatieverlof.

Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.