Overslaan en naar de inhoud gaan

Verplichtingen van de hoofdaannemer bij terugkeer buitenlandse onderaannemers

Coronatest

De (hoofd)aannemer heeft een aantal verplichtingen bij de terugkeer van buitenlandse onderaannemers.

  1. Het volstaat om een door de buitenlandse onderaannemer (buitenlands bedrijf) bezorgde lijst op de werf ter beschikking te houden met daarop de identiteitsgegevens, gegevens van de verblijfplaats van de betrokkenen in België en het telefoonnummer waarop zij kunnen gecontacteerd worden. De Confederatie Bouw heeft voor haar leden een modelformulier (u kan als Confederatie Bouw-lid het modelformulier opvragen bij de contactpersonen onderaan) opgemaakt waarmee de gegevens bij de buitenlandse onderaannemer kunnen opgevraagd worden.
     
  2. Naast het overmaken van bovenvermelde lijst moet de buitenlandse onderaannemer ook aantonen dat iedereen die daartoe gehouden is het Passenger Locator Form effectief heeft ingevuld. Idealiter maakt de buitenlandse onderaannemer een kopie over van de PLF’s. Minstens moet de QR-code kunnen voorgelegd worden die men bij een correcte registratie van het PLF ontvangt als bewijs van indiening van het formulier. Bij gebrek aan bewijs legt het ministerieel besluit op om erover te waken dat het PLF ingevuld is uiterlijk op het moment waarop de betrokkene de werkzaamheden in België aanvat. Maar het PLF kan in principe niet retroactief ingevuld worden (de te vermelden aankomstdatum in België kan niet in het verleden liggen). Gezien het elektronisch invullen van het PLF niet met terugwerkende kracht kan, is het zeker een optie om het PLF te laten invullen op papier en het per mail (PLFBelgium@health.fgov.be)  door te sturen. Er moet dan geen onjuiste verklaring gedaan worden over de datum van aankomst (het PLF is alleen laattijdig).
     
  3. De Belgische gebruiker (meestal de hoofdaannemer) zal het attest van de negatieve coronatest moeten controleren bij het hervatten van de werken.

Deze gegevens moeten bewaard blijven tot veertien kalenderdagen na de datum van het einde van de werkzaamheden uitgevoerd door de buitenlandse onderaannemer (alle buitenlandse werknemers en zelfstandigen aanwezig op de werf) en moeten dan vernietigd worden.

Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.