Overslaan en naar de inhoud gaan

Vriestemperaturen en sneeuw: tijdelijke werkloosheid weerverlet

Kraan - winter

Wanneer het kwik niet boven de nul graden geraakt, wordt het werk voor velen sterk bemoeilijkt of zelfs onmogelijk.

Wanneer de winterse omstandigheden het werken onmogelijk maakt, kunnen de arbeiders op tijdelijke werkloosheid om reden van weerverlet geplaatst worden. Vergeet daarbij niet dat de verplichte kennisgeving van de eerste dag tijdelijke werkloosheid in de maand van toepassing blijft.

Bij weerverlet betekent dit dat de eerste effectieve werkloosheidsdag in de maand moet gemeld worden aan de RVA.

Voor elke tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis geldt momenteel de vereenvoudigde procedure zonder voorafgaande meldingen. Maar voor andere vormen van tijdelijke werkloosheid blijven de voorafgaandelijke formaliteiten onverminderd van toepassing. Bij weerverlet betekent dit dat de eerste effectieve werkloosheidsdag in de maand moet gemeld worden aan de RVA.

Deze mededeling moet gebeuren uiterlijk de eerstvolgende werkdag (als maandag 8 februari de eerste effectieve werkloosheidsdag is, kan de mededeling dus nog tijdig op dinsdag 9 februari verstuurd worden). Ook wanneer de arbeider eerder in de maand al tijdelijk werkloos was voor overmacht corona, blijft de mededeling vereist (de melding van de 1e dag betreft immers enkel weerverlet of economische werkloosheid).

De vrijstelling wat controlekaarten C3.2A betreft geldt dan weer voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid. Dus ook in geval van weerverlet moeten er geen controlekaarten afgeleverd en ingevuld worden.

De toepassing om de mededeling te verrichten vind je op de website van de sociale zekerheid.

Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.