Overslaan en naar de inhoud gaan

Walterre: de grondverzetsregeling in Wallonië

De Waalse grondverzetsregeling trad zo'n twee jaar geleden in werking. Ze regelt het gebruik van uitgegraven bodem in het Waalse geweest. Naast een aantal overeenkomsten met de Vlaamse grondverzetsregeling zijn er ook heel wat belangrijke verschillen.

Programma

De Waalse grondverzetsregeling regelt het gebruik van uitgegraven bodem in het Waals gewest. Deze regelgeving vertoont een aantal overeenkomsten met de Vlaamse grondverzetsregeling, maar ook een aantal belangrijke verschillen.

De centrale opvolging van de grondstromen gebeurt door een erkend organisme: Walterre asbl. Voor bouw- en infrastructuurprojecten moet de bouwheer voorafgaandelijk aan de werken een technisch verslag (Rapport Qualité des Terres - RQT) laten opmaken en een conformverklaring (Certificat de Controle Qualité des Terres - CCQT) aanvragen. Eens de werken gestart, dient de aannemer de nodige transportdocumenten aan te vragen bij Walterre, zodat de traceerbaarheid kan worden gegarandeerd.

Toch zijn er een aantal uitzonderingen waarbij de opmaak van het technisch verslag (RQT) niet verplicht is en het volstaat om de gronden te traceren, zoals werven op een onverdacht terrein waarbij er minder dan 400m³ zal vrijkomen. Specifiek voor grondoverschotten uit het Vlaamse gewest wordt de opmaak van een RQT steeds verplicht, met extra aandacht voor de gekende PFAS-problematiek.

Programma

  • Introductie: wat is Walterre?
  • Wettelijk kader, verplichtingen, gebruiksvoorwaarden
  • Procedures en documenten 
  • Opmaak Rapport Qualité des Terres
    • Traceerbaarheidsprocedure
    • Code Walterre
  • PFAS: specifieke richtlijnen

Praktisch

Woensdag 21 juni 2023
10:00 - 12:00


Hybride infosesssie
Je kan de infosessie online volgen of je schrijft in om ter plaatse aanwezig te zijn.
Embuild • Kortrijksestraat 389a, 8500 Kortrijk


Gratis inschrijven voor leden van Embuild
Niet-leden betalen €100 per persoon (excl. btw)


Opgelet: dit onderwerp zal in de nabije toekomst niet meer aan bod komen. 

Wanneer je inschrijft voor deze infosessie kies je eerst of je deze digitaal wil volgen of dat je ze volgt in Kortrijk.

Volg deze infosessie online of in Kortrijk